Źródło: Youtube

By Radek Kosarzycki

Popularyzator astronomii. Redaktor w Spider's Web.