13151957_947566345351271_8759395851842698486_n

Supernowoczesne rolnictwo, ostrzeganie przed kolizją dla skoczków spadochronowych, czy drony reperujące przewody wysokiego napięcia – takimi projektami zajmą się zespoły, którym udało się  przejść do rozpoczętej właśnie finałowej fazy akceleratora startupów sektora kosmicznego Space3ac. Do zainaugurowanego w maju w Ministerstwie Rozwoju Programu zgłosiło się w sumie ponad 50 zespołów z pomysłami na wykorzystanie technologii satelitarnych w celach komercyjnych – w tym nawet pomysłodawcy z Indii, czy Pakistanu.   

Osiemnastego lipca rozpoczął się kluczowy etap akceleratora Space3ac. Aż do 26 sierpnia osiem zespołów rozwijać będzie w należącym do Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Gdańskim Parku Naukowo – Technologicznym swoje projekty komercyjnego wykorzystania danych satelitarnych.
[Pełna lista akcelerowanych projektów poniżej]

Uczestnikom akceleratora pomagać będą światowej klasy mentorzy – eksperci i naukowcy sektora kosmicznego. [pełna Lista Mentorow poniżej]

Autorzy najlepszego ze zgłoszonych do akceleratora pomysłów otrzymają 50 tys. zł na badania naukowe, a pula inwestycji w akcelerowane projekty wynosi 2 miliony zł. Po zakończeniu akceleracji, uczestnicy Space3ac zaprezentują potencjalnym inwestorom już 8 września podczas Demo Day.

Misją akceleratora jest rozwijanie polskiego przemysłu kosmicznego poprzez łączenie potrzeb przemysłu i spółek skarbu państwa z potencjałem startupów, doświadczeniem ekspertów i finansowaniem. Akcelerator technologii kosmicznych Space3ac wspiera rozwój projektów dolnego segmentu sektora kosmicznego (tzw. downstream) wykorzystujących dane z obserwacji Ziemi, telekomunikacji i nawigacji satelitarnej.

Inauguracja Programu i rozpoczęcie rekrutacji odbyły się 5 maja w Warszawie, w Ministerstwie Rozwoju przy udziale wiceminister rozwoju Jadwigi Emilewicz. Spośród 50 nadesłanych na etapie rekrutacji do Programu zgłoszeń, jury składające się z przedstawicieli: Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, Polskiej Agencji Kosmicznej, Klastra Interizon, Gdańskiego Inkubatora Przedsiębiorczości Starter, Agencji Rozwoju Przemysłu, Black Pearls VC i Blue Dot Solutions, zaprosiło 14 zespołów do fazy przygotowawczej – tzw. Preparation Camp w Gdańskim Inkubatorze Przedsiębiorczości STARTER.
Tam, pod okiem mentorów nadawali swoim pomysłom cechy projektów i uczyli się je prezentować. Potencjał zgłoszonych pomysłów był tak duży, że po prostu szkoda było nam trzymać się wcześniejszych założeń i wybrać do akceleracji tylko 5 z nich – mówi Wojciech Drewczyński z Black Pearls VC i jeden z organizatorów Space3ac. – W rezultacie, do akceleracji zaprosiliśmy aż 8.

DSCF1872

 Projekty, które wytypowano do sesji akceleracyjnej:

ASAP

Zespół opracowuje kompleksowy system informacji dla sektora rolniczego. Rolnicy w oparciu o mapy powstałe dzięki danym satelitarnym będą np. wiedzieć kiedy rozpocząć zbiory oraz kiedy i ile nawozów mają użyć. Celem systemu jest umożliwienie rolnikom zwiększenia efektywności ich upraw.

Skybox

Rozwiązanie, którego celem jest zwiększenie bezpieczeństwa osób skoczków spadochronowych poprzez ostrzeganie przed kolizjami podczas skoków grupowych.

Satellite Crop Monitoring

Na podstawie analizy zdjęć satelitarnych pod kątem zawartości chlorofilu i azotu w roślinach – rozwiązanie zapewni sektorowi rolniczemu możliwość precyzyjnego określenia kondycji hodowanych roślin i zlokalizowania obszarów uprawnych wymagających interwencji.

SimLE

Zespół SimLE rozwija projekt w pełni  automatycznego i samodzielnego drona, którego zadaniem będzie monitorowanie obszarów leśnych. Dron będzie wykrywał pożary i ostrzegał odpowiednie służby w razie ich wystąpienia.

EasyWeaver

Pomysłodawcy proponują zastosowanie drona w naprawie uszkodzonych linii wysokiego napięcia. Za pomocą „drukarki” umieszczonej na pokładzie zdalnie sterowanego drona, jego operator uzupełni braki w uszkodzonej linii aluminiowym drutem.

Autodron

Zespół pracuje nad projektem samodzielnie przemieszczającej się dzięki sygnałowi GPS łodzi, która za pomocą echosondy wykona pomiary dna morskiego, co umożliwi wykonanie precyzyjnych maplinii brzegowej.

SILEX Clouds

Projekt narzędzia wykorzystującego dane Obserwacji Ziemi (EO), którego przeznaczeniem jest dostarczanie informacji dla producentów energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych. SILEX Clouds będzie informował między innymi o burzach piaskowych, czy innych zdarzeniach wpływających na efektywność urządzeń produkujących energię.

Blue Divine

Rozwiązanie dla  branży transportowej, którego celem jest obniżenie zużycia paliwa poprzez korygowanie stylu jazdy kierowców. Wykorzystując dane satelitarne oraz specjalny czujnik dotykowy zamontowany pod pedałem gazu, Blue Divine pomoże każdemu kierowcy zostać mistrzem eco-drivingu.
Lista Mentorów Space3ac:

Profesor Scott Madry Global Space Institute

Profesor Madry jest Dyrektorem Wykonawczym Global Space Institute, założycielem i Prezesem Informatics International oraz wieloletnim wykładowcą International Space University. Specjalizuje się w technologiach geomatycznych.

Ben Kraetzig Neptec UK

Specjalista systemów kosmicznych i meteorologicznych, znawca tematyki fotografii satelitarnej. Pracował przy budowie obserwatorium SOFIA i sondzie HAYABUSA.

Thibaud Delourme European Commission

Koordynator i team leader  w pracach zespołów komercjalizujących wykorzystanie danych satelitarnych i obserwacji Ziemi (Program Copernicus).

Profesor Cezary Specht Polish Space Agency

Profesor nauk technicznych (geodezja i kartografia), profesor zwyczajny oraz kierownik Katedry Geodezji i Oceanografii Wydziału Nawigacyjnego Akademii Morskiej w Gdyni. Ekspert POLSA w dziedzinie GNSS.

dr Grzegorz Brona Creotech Instruments

Współzałożyciel i szef Creotech Instruments. Fizyk i wykładowca uniwersytecki, pracował w CERN. Ekspert w dziedzinie wykorzystania obliczeń w chmurze na potrzeby przetwarzania danych satelitarnych.

Magni Johannsson Disrupt Space

Pracował przy projekcie samolotu orbitalnego Space Liner, obecnie zaangażowany w budowę ekosystemu startup-ów sektora kosmicznego w Europie. Współtwórca Disrupt Space i New Space facilitator.

Izan Peris Disrupt Space

Inżynier przemysłu aerokosmicznego, współtwórca Disrupt Space i New Space facilitator.

Philippe Cyr Disrupt Space

Politolog, ekspert w dziedzinie innowacyjności i znawca chińskiego przemysłu kosmicznego.

William Ricard PricewaterhouseCoopers

Specialists interested in commercialization, business model development and innovation & creativity management, knowledge and business network in the EO downstream market especially in Europe and North America.

dr Tanay Sharma

Zajmuje się m.in. wykorzystaniem technologii satelitarnych w zapobieganiu katastrofom i wpływem polityki państwowej i międzynarodowej na rozwój sektora kosmicznego.

Profesor Sergey A. Stankevich Scientific Centre for Aerospace Research of the Earth

Ekspert w dziedzinie metod teledetekcji, analiz geoprzestrzennych, wielospektralnych i hiperspektralnych zastosowań obrazowania. Opatentował około 20 wynalazków, wydał ponad 200 prac naukowych.

Profesor Vladimir Lukin National Aerospace University of Ukraine

Vladimir Lukin pracuje dla National Aerospace University of Ukraine. Zajmuje się cyfrowym przetwarzaniem obrazu i przetwarzaniem sygnałów. Jest jednym z najczęściej cytowanych naukowców na Ukrainie.

Torsten Kriening ThorGroup GmbH

Menadżer z doświadczeniem w technologiach telekomunikacyjnych, informacyjnych i komunikacji satelitarnej.

Profesor John B. Sheldon ThorGroup GmbH

Członek Marshall Institute, profesor w School of Advanced Air and Space Studies, Air University, Maxwell AFB, Alabama. Redaktor “Astropolityki” i były dyrektor programu Space Security w Centrum Obrony i Międzynarodowych Studiów Bezpieczeństwa w Wielkiej Brytanii.

Dr Pierre Philippe Mathieu European Space Agency

Inżynier w zakresie aplikacji wykorzystujących dane z obserwacji Ziemi. Ma 15 lat doświadczenia w dziedzinie modelowania środowiska, zarządzania ryzykiem pogodowym i teledetekcji.

Marta Starek-Piasny Orange Polska

Doświadczona w zarządzaniu strategicznymi programami z budżetem ponad 40 mln euro. Ma duże doświadczenie w tworzeniu modeli biznesowych dla innowacyjnych produktów oraz rozwoju korzystających z nich usług.

Iuliia Strotska Kapitech

Konsultant do spraw space innovations. Organizator i coach polskiej edycji hackathonu ‪#‎ActInSpace. Aktualnie zaangażowana w rozwój kosmicznych projektów w programach Europejskiej Agencji Kosmicznej i Horyzont 2020.

Thomas Tanghe SpaceTec Partners

W 2013 roku dołączył do SpaceTec Partners, gdzie zajmuje się działaniami związanymi ze strategią, coachingiem i finansowaniem start-upów. Przed SpaceTec Partners Thomas pracował w Europejskiej Agencji Kosmicznej i Deloitte Consulting.

Aleksander Skałka SALESManago Marketing Automation

Odpowiedzialny za budowanie strategii wdrożeń i projektów rozwojowych. Będąc dyrektorem Departamentu Automatyzacji Marketingu rozwijał platformę SALESmanago.

Piotr Bucki Bucki.pro

Ekspert w dziedzinie marketingu, zajmujący się tworzeniem strategii komunikacyjnych i prezentacjami projektów startupowych przez inwestorami.

dr Michał Moroz Blue Dot Solutions

Specjalista zajmujący sie systemami GNSS oraz współpracą międzynarodową w kontekście wykorzystania technologii kosmicznych w krajach rozwijających się.

dr Krzysztof Kanawka Blue Dot Solutions

Szef Bluedot Solutions, doradca naukowy w Black Pearls VC. Zaangażowany w liczne projekty sektora kosmicznego, współpracuje z Europejską Agencją Kosmiczną i Europejską Agencją GNSS.

Wojciech Drewczyński Black Pearls VC

Project Manager w Black Pearls VC, specjalizujący się w rozwijaniu startupów i modelach biznesowych.

Adam Piech Blue Dot Solutions

Doświadczony specjalista Near Space i CTO w Blue Dot Solutions. Odpowiedzialny za aspekty techniczne i ogólną architekturę prowadzonych projektów badawczo-rozwojowych.

Partnerzy Space3ac:

Miasto Gdańsk, Polska Agencja Kosmiczna, Black Pearls VC, Blue Dot Solutions, Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna, Gdański Park Naukowo-Technologiczny, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Interizon, Creotech Instruments, O4, Gdański Inkubator Przedsiębiorczości „Starter”.