pia20495-1041

Rea, tak jak wiele księżyców w zewnętrznych ostępach Układu Słonecznego, wydaje się niesamowicie jasna w świetle słonecznym. Jest tak bowiem powierzchnię tego księżyca pokrywa lód wodny.

Rea (1527 km średnicy) to drugi pod względem wielkości księżyc Saturna, zaraz po Tytanie. Jej stara powierzchnia jest jedną z najgęściej pokrytych kraterami wśród wszystkich księżyców Saturna. Delikatnie wahania albedo na dysku Rei wskazują na aktywność geologiczną w przeszłości.

Powyższe zdjęcie przedstawia półkulę Rei zwróconą „od Saturna”. Północ Rei jest u góry odchylona o 36 stopni w prawo. Zdjęcie zostało wykonane 3 czerwca 2016 roku a pomocą wąskokątnej kamery zainstalowanej na pokładzie sondy Cassini przy wykorzystaniu filtra, który przepuszcza promieniowanie ultrafioletowe wyśrodkowane na 338 nm.

Zdjęcie wykonano z odległości około 587 000 km od Rei i przy kącie fazowym 9 stopni. Skala zdjęcia to 3,9 km/piksel.

Źródło: NASA/JPL-Caltech/Space Science Institute