Źródło: ESA/Hubble & NASA
Źródło: ESA/Hubble & NASA

Powyższy dramatyczny barwny obraz przedstawia kosmiczny obiekt o równie dramatycznej historii.Po środku tego niesamowitego obłoku gazu i pyłu tworzącego mgławicę znaną jako M1-67 znajduje się gwiazda o nazwie Hen 2-427 (znana także jako WR 124).

Owa gwiazda jest równie gwałtowna co jej otoczenie. To gwiazda Wolfa-Rayeta, rzadki typ gwiazdy charakteryyzujący się bardzo wysokimi temperaturami powierzchni – znacznie ponad 25 000 stopni Celsjusza (w porównaniu do stosunkowo chłodnego Słońca – 5500 stopni Celsjusza) – i niesamowicie wysoką masą z zakresu 5-20 mas Słońca. Tego typu gwiazdy bezustannie tracą olbrzymie ilości masy w silnych wiatrach gwiazdowych bezustannie emitowanych z ich powierzchni w przestrzeń kosmiczną.

Hen 2-427 odpowiedzialna jest za stworzenie tego co widzimy na zdjęciu uchwyconym niezwykle szczegółowo za pomocą Kosmicznego Teleskopu Hubble’a. Masywna gwiazda znajdująca się na końcowych etapach ewolucji, wyrzuciła materię tworzącą M1-67 w przestrzeń kosmiczną jakieś 10 tysięcy lat temu – prawdopodobnie w wielu rozbłyskach – które z czasem stworzyły rozzerzający się pierścień materii.

Od tego czasu gwiazda uzupełnia mgławicę olbrzymimi ilościami gazu i zalewa ją intensywnym promieniowaniem jonizującym, które kształtuje jej ewolucję. M1-67 w przybliżeniu ma kształt pierścienia jednak pozbawiona jest wyraźnej struktury – w rzeczywistości jest to duży, masywny, bardzo rozgrzany zbiór węzłów gazu skupionych wokół gwiazdy centralnej.

Hen 2-427 oraz M1-67 leży 15 000 lat świetlnych od Ziemi w kierunku gwiazdozbioru Strzały Zdjęcie wykonane zostało w zakresie promieniowania widzialnego za pomocą kamery Wide Field Planetary Camera 2 i zostało opublikowane w 2015 roku. Te same dane zostały obrobione i opublikowane już w 1998 roku. Wtedy wynikiem było poniższe zdjęcie.

Great Balls of Fire! Hubble Sees Bright Knots Ejected from Brill

Źródło: ESA & Hubble