Sonda STEREO-B
Sonda STEREO-B

21 sierpnia 2016 roku przywrócono kontakt z jednym z obserwatoriów Solar Terrestrial Relations Observatory, znanym jako STEREO-B, po tym jak utracono z nią kontakt 1 października 2014 roku. W ciągu ostatnich 22 miesięcy zespół naukowy sondy STEREO opracowywał sposoby ponownego nawiązania kontaktu z sondą. Niedawno naukowcy podjęli się comiesięcznej operacji odzyskania sondy za pomocą sieci radioteleskopów tworzących sieć DSN (Deep Space Network), która wykorzystywana jest do śledzenia i komunikacji z sondami kosmicznymi w Układzie Słonecznym.

21 sierpnia 2016 roku NASA  nawiązała kontakt z obserwującą Słońce sondą STEREO-B. Kontakt z sondą utracono w październiku 2014 roku. STEREO-B to jedna z dwóch sond tworzących obserwatorium Solar Terrestrial Relations Observatory, które w trakcie swojej misji obserwowało Słońce z punktów położonych tak jak przedstawiono na grafice powyżej. Źródło: NASA
21 sierpnia 2016 roku NASA nawiązała kontakt z obserwującą Słońce sondą STEREO-B. Kontakt z sondą utracono w październiku 2014 roku. STEREO-B to jedna z dwóch sond tworzących obserwatorium Solar Terrestrial Relations Observatory, które w trakcie swojej misji obserwowało Słońce z punktów położonych tak jak przedstawiono na grafice powyżej. Źródło: NASA

Sieć DSN ustanowiła połączenie z sondą STEREO-B o 18:27 EDT 21 sierpnia br. Sygnał monitorowany był przez zespół Operacji Misji przez kilka godzin, tak aby można było określić położenie sondy. Następnie wyłączono nadajnik wysokiego napięcia w celu oszczędzania akumulatorów. Zespół Operacji Misji STEREO planuje dalsze procedury odzyskiwania sondy, które pozwolą ocenić stan techniczny sondy, odzyskać kontrolę nad położeniem sondy oraz ocenić wszystkie podsystemy i instrumenty sondy.

Komunikacja z sondą STEREO-B została utracona  w trakcie testów timera utraty połączenia, twardego resetu, który wywoływany jest w przypadku utraty przez sondę kontaktu z Ziemią na dłużej niż 72 godziny. Zespół misji STEREO testował tę funkcję przygotowując się do koniunkcji sondy ze Słońcem, czyli fazy w której sonda znajduje się bezpośrednio za Słońcem, a komunikacja z nią zostaje utracona.

Sonda STEREO-A pracuje normalnie.

Więcej o misji STEREO na stronie: www.nasa.gov/stereo

Źródło: NASA