Symulacja wielkoskalowej struktury Wszechświata ujawnia nam kosmiczną sieć galaktyk i rozległe, puste obszary między nimi zwane pustkami. Źródło: Nico Hamaus, Universtats-Sternwarte, Monachium
Symulacja wielkoskalowej struktury Wszechświata ujawnia nam kosmiczną sieć galaktyk i rozległe, puste obszary między nimi zwane pustkami. Źródło: Nico Hamaus, Universtats-Sternwarte, Monachium

Badacze poszukujący nowych sposobów badania natury grawitacji i ciemnej energii we Wszechświecie przyjęli nową metodologię: zaczęli zwracać uwagę na to czego tam nie ma.

W artykule, który zostanie opublikowany w najnowszym numerze periodyku  Physical Review Letters międzynarodowy zespół astronomów donosi, że udało mu się osiągnąć czterokrotnie lepszą precyzję pomiarów rozkładu materii we Wszechświecie poprzez badanie pustych przestrzeni we Wszechświecie.

Paul Sutter, jeden z autorów opracowania i badacz z Ohio State University mówi, że nowe pomiary mogą pomóc astronomom dokładniej przetestować ogólną teorię względności Einsteina.

Sutter porównał nową technikę do „badania sera szwajcarskiego przez badanie jego dziur.” „Pustki są puste. Więc pewnie są nudne, prawda? Galaktyki są niczym miasta rozmieszczone po całym wszechświecie, pełne światła i charakteryzujące się dużą aktywnością, natomiast pustki to dziesiątki kilometrów cichych lasów, pól i łąk między miastami,” tłumaczy Sutter.

„My natomiast poszukujemy dowodów na błędy ogólnej teorii względności. Okazuje się, że aktywność galaktyk sprawia, że bardzo trudno dojrzeć niewielkie odchylenia. Dużo łatwiej zauważyć takie efekty w pustkach – tak samo jak łatwiej jest dojrzeć świetlik nad ciemnym polem kukurydzy niż w centrum Nowego Jorku.”

https://www.youtube.com/watch?v=Ou3OFUvdrUs

Pustki są puste tylko w tym sensie, że nie ma w nich normalnej materii. W rzeczywistości są one pełne niewidocznej ciemnej energii, która odpowiada za przyspieszanie rozszerzania się Wszechświata.

Choć ogólna teoria względności Einsteina w dużej mierze tłumaczy grawitację we Wszechświecie, sam Einstein nie wiedział o istnieniu ciemnej energii. Dlatego też astronomowie aktualnie sprawdzają czy ogólna teoria względności prawidłowo opisuje wszechświat zdominowany przez ciemną energię.

Sutter wraz ze współpracownikami z Niemiec, Francji i Włoch porównał komputerowe symulacje pustych przestrzeni z danymi obserwacyjnymi zebranymi w ramach przeglądu Sloan Digital Sky Survey. Analiza statystyczna ujawniła czterokrotny wzrost precyzji ich modelów gęstości materii.

Naukowcy poszukiwali niewielkich odchyleń w zachowaniu pustek, które stałyby w sprzeczności z ogólną teorią względności – jednak żadnych nie udało się zaobserwować.  Analiza i modele są publicznie dostępne online, a naukowcy mają nadzieję, że inni także wykorzystają je do dalszych prac.

Źródło: OSU