Dione na tle Saturna i jego pierścieni. Zdjęcie wykonane przez sondę Cassini 17 sierpnia 2015 roku. Źródło: NASA/JPL-Caltech/Space Science Institute
Dione na tle Saturna i jego pierścieni. Zdjęcie wykonane przez sondę Cassini 17 sierpnia 2015 roku. Źródło: NASA/JPL-Caltech/Space Science Institute

Według najnowszych danych przesłanych na Ziemię przez sondę Cassini orbitującą wokół Saturna, głęboko pod powierzchnią Dione istnieje ocean podpowierzchniowy. Dwa inne księżyce Saturna – Tytan i Enceladus – także skrywają globalny ocean pod lodową skorupą. Teraz do tej listy dołącza Dione.

W ramach przeprowadzonych badań naukowcy z Królewskiego Obserwatorium Belgii doszli do wniosku, że dane grawitacyjne zebrane podczas przelotów sondy Cassini w pobliżu Dione można wytłumaczyć zakładając, że skorupa Dione unosi się na powierzchni oceanu znajdującego się 100 kilometrów pod powierzchnią. Sam ocean ma głębokość kilkudziesięciu kilometrów i otacza duże, skaliste jądro. Pod względem budowy wnętrza Dione jest księżycem bardzo podobnym do mniejszego choć bardziej znanego Enceladusa, z którego południowego bieguna tryskają potężne gejzery pary wodnej. Dione wydaje się spokojna jak na razie, lecz na jej powierzchni widać ślady dużo bardziej aktywnej przeszłości. Wyniki badań opublikowano w tym tygodniu online w periodyku Geophysical Research Letters.

Dione na tle Enceladusa. Zdjęcie wykonane przez sondę Cassini 8 września 2015 roku. Źródło: NASA/JPL-Caltech/Space Science Institute
Dione na tle Enceladusa. Zdjęcie wykonane przez sondę Cassini 8 września 2015 roku. Źródło: NASA/JPL-Caltech/Space Science Institute

Według najnowszych badań ocean Enceladusa znajduje się znacznie bliżej jego powierzchni, szczególnie w pobliżu południowego bieguna, gdzie woda z oceanu tryska przez kilkukilometrowe szczeliny w skorupie. Libracje Enceladusa byłyby dużo mniejsze, gdyby skorupa była grubsza. W przypadku Dione ocean znajduje się znacznie głębij, pomiędzy grubą skorupą a jądrem księżyca. „Podobnie do Enceladusa, Dione także charakteryzuje się libracjami, jednak ich amplituda jest poniżej poziomu detekcji osiąganego przez sondę Cassini,” mówi Antony Trinh, współautor nowych badań.

Ocean we wnętrzu Dione prawdopodobnie istnieje przez całą historię istnienia księżyca, a tym samym mógł stać się długofalową ekostrefą dla życia mikrobów. „Kontakt  oceanu ze skalistym jądrem jest tutaj kluczowy,” mówi Attilio Rivoldini, współautor opracowania. „Interakcje między wodą a skałą dstarczają kluczowych substancji odżywczych oraz źródła energii – obydwa te elementy niezbędne są do powstania życia.”

2-saturnsmoond

Źródło: Royal Observatory of Belgium