Źródło: ESO
Źródło: ESO

Skalista planeta krążąca w ekostrefie wokół gwiazdy najbliższej Słońcu może być pokryta oceanami – przyznali wczoraj naukowcy z francuskiego instytutu badawczego CNRS.

Zespół składający się z astrofizyków CNRS obliczył rozmiary i właściwości powierzchni Proximy b i doszedł do wniosku, że może to być planeta z oceanami przypominająca Ziemię.

Odkrycie Proximy b zostało upublicznione w sierpniu tego roku, i wkrótce po tym pojawiły się pierwsze pomysły wysłania w jej kierunku pierwszych w historii sond międzygwiezdnych.

Szacuje się, że masa Proximy b równa jest ok. 1.3 mas Ziemi, a jej odległość od gwiazdy macierzystej wynosi około 7.5 miliona kilometrów – 10 razy mniej niż odległość Słońce-Merkury.

„Wbrew temu co można by było pomyśleć, tak mała odległość nie oznacza, że na powierzchni Proximy b będzie za gorąco,” aby na jej powierzchni istniała woda w stanie ciekłym, mówią naukowcy z CNRS.

Proxima Centauri jest gwiazdą znacznie mniejszą od Słońca i świeci niemal 1000 razy słabiej od niego, co oznacza, że sfera, w której istnieją warunki sprzyjające wodzie w stanie ciekłym, znajduje się znacznie bliżej gwiazdy.

„Na powierzchni tej planety może istnieć woda w stanie ciekłym, a tym samym mogą istnieć warunki sprzyjające powstaniu życia,” czytamy w oświadczeniu.

15-discoveryofa

Rozmiary egzoplanet zazwyczaj obliczane są na podstawie tego ile światła swojej gwiazdy macierzystej blokują przechodząc na tle jej tarczy.

Jednak jak dotąd nie zaobserwowano tranzytu Proximy b na tle tarczy Proximy Centauri, dlatego też zespół badaczy zmuszony był do wykorzystania symulacji, w których oszacowano skład chemiczny i promień planety.

Symulacje pozwoliły oszacować promień planety na 0.94-1.4 promienia Ziemi wynoszącego średnio 6371 kilometrów.

Zakładając minimalny promień 5990 km, planeta musiałaby być bardzo gęsta, a w jej wnętrzu powinno znajdować się metaliczne jądro odpowiadające za 2/3 masy całej planety, otoczone skalistym płaszczem.

Jeżeli na powierzchni występuje woda w stanie ciekłym, nie odpowiada ona za więcej niż 0.05 procent całkowitej masy planety – dla porównania na Ziemi woda odpowiada 0.02 masy planety.

Jeżeli natomiast rozmiary planety bliższe są górnemu ograniczeniu – promień równy 8920 kilometrów – masa Proximy b podzielona byłaby pół na pół między skaliste jądro i otaczającą je wodę.

„W tym przypadku Proxima b mogłaby być pokryta jednym, globalnym oceanem wody o głębokości 200 kilometrów,” twierdzą naukowcy z CNRS.

„W obu przypadkach planetę może otaczać cienka, gazowa atmosfera podobna do ziemskiej.”

Źródło: AFP