The Toucan and the cluster

Może być znany z spektakularnych widoków takich jak Karzeł Tukana czy 47 Tucanae – druga pod względem jasności gromada kulista, lecz w gwiazdozbiorze Tukana można znaleźć dużo więcej fenomenalnych obiektów kosmicznych.

Jednym z takich mniej znanych obiektów jest NGC 299 – gromada otwarta znajdująca się w Małym Obłoku Magellana niecałe 200 000 lat świetlnych od Ziemi. Gromady otwarte tego typu to zbiory gwiazd słabo związanych ze sobą grawitacyjnie, a które powstały z tego samego masywnego obłoku molekularnego gazu i pyłu. Z tego też powodu wszystkie gwiazdy w takiej gromadzie charakteryzują się jednakowym wiekiem i składem chemicznym – między sobą różnią się jedynie masą w zależności od punktu obłoku, w którym powstały.

Ta unikalna własność nie tylko umożliwia powstanie tak spektakularnych widoków widocznych za pomocą wyrafinowanych instrumentów zainstalowanych na pokładzie teleskopów takich jak Hubble lecz także stanowi istne kosmiczne laboratorium, w którym astronomowie mogą badać procesy formowania i ewolucji gwiazd – procesy, które przecież w dużej mierze zależą od masy danej gwiazdy.

Źródło: Goddard Space Flight Center