Dr Chrisitan Schroeder
Dr Chrisitan Schroeder

Brak wody w stanie ciekłym na powierzchni Marsa został wczoraj potwierdzony nowymi dowodami pochodzącymi z analizy meteorytów na Czerwonej Planecie zbadanych przez międzynarodowy zespół planetologów.

W ramach badań prowadzonych na University of Stirling międzynarodowy zespół naukowców potwierdzić brak jakiejkolwiek rdzy na meteorytach – co wskazuje, że Mars jest wyjątkowo suchy i jest taki już od milionów lat.

Odkrycie, o którym donosi artykuł opublikowany w periodyku Nature Communications dostarcza istotnych informacji o aktualnych warunkach panujących na Marsie i podkreśla jak trudne byłoby życie na Marsie.

Mars jest głównym celem dla naukowców poszukujących życia poza Ziemią, a woda w stanie ciekłym jest najważniejszym warunkiem istnienia życia.

Nie zawsze Mars był suchy

Dr Christian Schroeder, wykładowca na University of Stirling oraz współpracownik zespołu naukowego misji Mars Exploration Rover Opportunity powiedział:

„Dowody wskazują, że ponad 3 miliardy lat temu Mars był wilgotny i przyjazny dla życia. Niemniej jednak, nasze najnowsze badania potwierdzają jak bardzo suchym miejscem jest dzisiejszy Mars. Aby życie mogło istnieć obecnie na obszarach, które badaliśmy, musiałoby znaleźć schronienie głęboko pod powierzchnią, z dala od suchości i promieniowania docierającego do powierzchni planety.”

Wyniki badań opublikowane w zeszłym roku, a opierające się na danych zebranych w kraterze Gale przez łazik Curiosity wskazywały, że bardzo zasolona woda w stanie ciekłym może się skraplać w górnych warstwach marsjańskiej gleby.

„Jednak, jak pokazują nasze dane, ta wilgoć jest wielokrotnie niższa od obecnej w nawet najsuchszych miejscach na Ziemi,” tłumaczy dr Schroeder.

Wykorzystując dane zebrane przez łazik MER Opportunity naukowcy zbadali grupę meteorytów odkrytych na Meridiani Planum – równinie znajdującej się na południe od równika planety i na podobnej szerokości co krater Gale.

Dr Schroeder wraz ze swoim zespołem jako pierwszy obliczył tempo chemicznego wietrzenia dla Marsa – w tym przypadku: ile czasu trzeba, aby na metalicznych meteorytach zaczęła pojawiać się rdza.

Proces chemicznego wietrzenia zależy od obecności wody. Badania wskazują, że na Marsie tego typu wietrzenie zachodzi co najmniej 10 a prawdopodobnie nawet 10 000 razy dłużej niż na najbardziej suchej pustyni na Ziemi – co wskazuje na ekstremalną suchość Marsie, panującą już od milionów lat.

Źródło: University of Stirling


In English:

The lack of liquid water on the surface of Mars today has been demonstrated by new evidence in the form of meteorites on the Red Planet examined by an international team of planetary scientists.

In a study led by the University of Stirling, an international team of researchers has found the lack of rust on the meteorites indicates that Mars is incredibly dry, and has been that way for millions of years.

Read more: https://www.stir.ac.uk/news/2016/11/meteorites-reveal-drought-on-mars/