Powyższy film wykonany ze zdjęć wykonanych za pomocą kamer zainstalowanych na pokładzie europejskiej sondy Mars Express przedstawia Mawrth Vallis, kanał wypływowy na granicy między południowymi wyżynami i północnymi nizinami na Marsie.

Film zaczyna się u ujścia kanału na obszarze Chryse Planitia, a następnie przesuwa się w kierunku źródła na wyżynach Arabia Terra.

Mająca 4 miliardy lat równina charakteryzuje się licznymi kraterami uderzeniowymi, które świadczą o jej wieku.

Podczas zbliżeń widoczne są jasne i ciemne plamy depozytów. Jaśniejsze warstwowe osady to jedne z największych wychodni minerałów ilastych – krzemianów warstwowych – na Marsie. Ich obecność wskazuje na obecność w przeszłości wody w stanie ciekłym

Różnorodność wodonośnych minerałów i możliwość, że zawierają one w sobie zapis dawnego, przyjaznego dla życia środowiska na Marsie sprawiły, że naukowcy zaproponowali, aby to właśnie Mawrth Vallis było miejscem lądowania dla łazika ExoMars 2020.

Animacja opiera się na kolorowej mozaice i cyfrowym modelu terenu opierającym się na danych zebranych przez wysokiej rozdzielczości kamerę stereo zainstalowaną na pokładzie sondy Mars Express.

Źródło: ESA