Powyższy animowany gif przedstawia zmiany w ilości lodu na fragmencie północnej czapy polarnej Marsa między listopadem a grudniem 2004 roku. Rozmiary przedstawionego obszaru to 73 x 41 km.

Zdjęcia zostały wykonane za pomocą kamery High Resolution Stereo Camera zainstalowanej na pokładzie sondy Mars Express w pierwszym roku trwania misji wokół Czerwonej Planety. Mars Express krąży wokół Marsa już od 13 lat.

Pierwsze zdjęcie wykonano 23 listopada 2004 roku w trakcie orbity 1087. Drugie zdjęcie tego samego obszaru wykonano z kolei 30 grudnia 2004 roku w trakcie orbity 1219. Środek zdjęcia znajduje się na współrzędnych 79.94ºN / 44.11ºE.

Północna czapa polarna składa się z warstw lodu wodnego o grubości około 2 kilometrów. Jej warstwowość spowodowana jest okresowym topnieniem i powstawaniem osadów lodu zmieszanego z pyłem.

W trakcie marsjańskiej zimy lód wodny przykryty jest cienką warstwą lodowego dwutlenku węgla o grubości od kilku centymetrów do metra.

W trakcie cieplejszych, letnich miesięcy, większość lodowego dwutlenku węgla bezpośrednio sublimuje i ucieka do atmosfery odsłaniając tym samym warstwy lodu wodnego.

Jednak gdy ponownie zbliża się zmiana pór roku, cienka warstwa zestalonego dwutlenku węgla zaczyna się powoli pojawiać, co widać na powyższych zdjęciach przedstawiających delikatne zmiany między latem a jesienią.

Oryginalne zdjęcia dostępne są w archiwum misji Mars Express, a ich skala to 50 m/piksel.

Źródło: ESA