Przepiękna galaktyka spiralna widoczna w centrum powyższego zdjęcia nosi nazwę RX J1140.1+0307 i znajduje się w Gwiazdozbiorze Panny. Na pierwszy rzut oka, galaktyka wydaje się byc normalną galaktyką spiralną podobną chociażby do Drogi Mlecznej, jednak pozory mogą mylić!

Droga Mleczna tak jak większość dużych galaktyk posiada w centrum supermasywną czarną dziurę, lecz niektóre galaktyki skupiają się wokół lżejszych czarnych dziur o masie pośredniej. RX J1140.1+0307 to właśnie taka galaktyka – tak naprawdę, w jej centrum leży jedna z najmniej masywnych czarnych dziur znalezionych w jakiejkolwiek jasnym centrum galaktyki.

To co jednak najbardziej interesuje astronomów to fakt, że w przypadku tej galaktyki nie zgadzają się obliczenia. Przy tak stosunkowo mało masywnej czarnej dziurze w centrum, modele emisji nie tłumaczą obserwowanego widma.

Między zewnętrzną i wewnętrzną częścią dysku akrecyjnego otaczającego centralną czarną dziurę muszą zachodzić inne oddziaływania niż uwzględniane przez modele.

Źródło: ESA