Pole wydm powstało u podnóża marsjańskiej północnej czapy polarnej. Do powstania wydm niezbędne jest źródło sypkiego drobnego materiału. Takim źródłem dla północnych pól wydmowych pojawiających się wokół czapy polarnej mogą być warstwy zapylonego lodu erodowane przez silne wiatry polarne.

Powyższe zdjęcie zostało wykonane w trakcie lata na półkuli północnej, dlatego też na wydmach nie widać żadnego szronu. Wydmy znajdujące się najbliżej podstawy czapy polarnej są długie i równoległe, co wskazuje na silne wiatry wiejące od strony czapy. Im dalej od niej, wydmy zaczynają przyjmować bardziej łukowate kształty przechodząc w tzw. barchany.

Wielokrotne obserwacje wydm za pomocą kamery HiRISE pozwoliły dostrzec mierzalne zmiany. Odkrycie to stanowi kolejny dowód na to, że na powierzchni Marsa wciąż możemy śledzić aktywne procesy.

University of Arizona w Tucson obsługuje kamerę HiRISE, która została zbudowana przez Ball Aerospace & Technologies Corp. w Boulder, Kolorado. Jet Propulsion Laboratory (JPL), oddział Caltech w Pasadenie zarządza sondą Mars Reconnaissance Orbiter z ramienia Dyrektoratu Misji Naukowych NASA w Waszyngtonie.

Źródło: NASA