Panorama złożona ze zdjęć wykonanych 21 kwietnia 2017 r. (Sol 4707) przez kamery zainstalowane na pokładzie łazika Opportunity. Warto zwrócić uwagę na ślady pozostawione przez koła łazika a biegnące w górę zbocza.

Źródło: Jason Major

By Radek Kosarzycki

Popularyzator astronomii. Od 2015 r. codziennie pisze i mówi o kosmosie.