8 czerwca na lotnisku Katowice w Pyrzowicach odbyło się spotkanie „Airport Breakfast”, zrealizowane
w ramach europejskiego projektu CaBilAvi. Jego celem było przedstawienie najnowszych informacji
i budowa świadomości o wykorzystaniu europejskich systemów nawigacji satelitarnej w operacjach lotniczych. „Airport Breakfast” w Pyrzowicach było pierwszym z serii takich spotkań w Europie.

W trakcie realizacji projektu CaBilAvi, finansowanego przez Komisję Europejską w ramach programu Horyzont 2020, szerzona jest wiedza o E-GNSS (europejskich systemach nawigacji satelitarnej) wśród amatorów i profesjonalistów. Dwa kolejne filary projektu to wdrażanie nowej wiedzy o systemach GNSS w programach szkoleń lotniczych oraz implementacja procedur korzystania z EGNOS w krajach leżących na południowym wschodzie Europy.

Międzynarodowy Port Lotniczy Katowice w Pyrzowicach został wybrany na miejsce organizacji wydarzenia ze względu na zdobyte już doświadczenie w obsłudze operacji z wykorzystaniem procedury LPV, pozwalającej na realizację lądowań z większą dokładnością (lokalizacji maszyny).

Spotkanie rozpoczęło się od powitania gości poprzez dedykowane nagranie wideo przez Elżbietę Bieńkowską, Komisarz Europejska ds. rynku wewnętrznego, przemysłu, przedsiębiorczości i MŚP. Komisarz wyraziła zwięźle jak ważny jest sektor kosmiczny, w tym system EGNOS i wynikające z niego korzyści dla wszystkich Europejczyków, podając za przykład operacje lotnicze. Następnie głos zabrał Paweł Wojda, dyrektor MPL Katowice  w Pyrzowicach. Uczestnikom przybliżona została charakterystyka lotniska oraz kluczowe plany rozwojowe na nadchodzące lata.

Techniczne aspekty tematyki poruszonej podczas spotkania omówili przedstawiciele z Państwowej Agencji Żeglugi Powietrznej. Tomasz Woźniak, Kierownik Działu Systemów GNSS w PAŻP, opowiedział o działalności PAŻP w Polsce i projektach związanych z EGNOS, tj. EDCN/EDCN Next, HEDGE/HEDGE Next, APV Mielec, SHERPA, FLIPA. Piotr Cześnik, Główny Specjalista ds. Instrumentalnych Procedur Lotu, p.o. kierownika Działu Projektowania Procedur i Analizy Przeszkód Lotniczych, PAŻP, przedstawił temat podejść do lądowania APV SBAS na lotniskach w FIR Warszawa.

W spotkaniu wzięła też udział przedstawicielka Europejskiej Agencji Nawigacji Satelitarnej GSA z Pragi. Marta Krywanis, Market Innovation Officer w GSA, omówiła temat działalności agencji oraz organizacyjnie zagadnienia związane z EGNOS oraz Galileo. W drugiej części prezentacji przedstawione zostały narzędzia finansowe oraz działania wspierające publikację procedury LPV.

W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele lotnisk, aeroklubów, operatorzy i ATO. Ze spotkania wynieśli wiedzę o tym, jakie są możliwości wdrożenia operacji z wykorzystaniem systemów E-GNSS i jak je sfinansować. Ponadto prelegenci z PAŻP przedstawili zalety podejść zgodnie z procedurą LPV, do których zalicza się przede wszystkim zwiększenie bezpieczeństwa operacji lądowania, czy zwiększenie dostępności lotniska w trudnych warunkach atmosferycznych, a wszystko to przy niewielkich nakładach finansowych ze względu na brak potrzeby rozbudowy infrastruktury naziemnej.

Spotkanie zorganizowane zostało przez GTL S.A. (właściciel lotniska), Europejską Agencję Nawigacji Satelitarnej GSA oraz dwóch przedstawicieli konsorcjum CaBilAvi – organizację GCE (GNSS Centre of Excellence) oraz spółkę Kosmonauta.net z Gdańska.

Materiały z wydarzenia, m.in.: prezentacje, zdjęcia oraz broszury informacyjne zostaną udostępnione na stronie projektu CaBilAvi: http://cabilavi.gnss-centre.cz/airport-breakfast-katowice