Grafika przedstawiająca obecnego Marsa i dawnego, ciepłego i wilgotnego Marsa. Źródło: Wei Luo, Northern Illinois University

Najnowsze badania kierowane przez Wei Luo, profesora geografii z Northern Illinois University miały na celu obliczenie ilości wody niezbędnej do wyrzeźbienia dawnej sieci dolin na Marsie. Wyniki wskazują, że powierzchnia Czerwonej Planety mogła być kiedyś dużo bardziej wilgotna niż nam się wydawało.

Badania także wspierają tezę mówiącą o tym, że Mars w przeszłości charakteryzował się cieplejszym klimatem i aktywnym cyklem hydrologicznym, gdzie woda odparowywała z dawnego oceanu, powracając na powierzchnię pod postacią opadów deszczu i prowadząc do erozji i powstawania rozległej sieci dolin na całej planecie.

Satelity krążące wokół Marsa jak i łaziki na jej powierzchni dostarczyły naukowcom wielu dowodów na to, że woda pomagała kształtować krajobraz planety miliardy lat temu. Jednak wciąż pozostaje kwestia tego ile tej wody faktycznie pokrywało powierzchnię planety.

W najnowszym artykule opublikowanym 5 czerwca online w periodyku Nature Communications Luo wraz ze swoimi współpracownikami opisuje innowacyjny algorytm do bardzo precyzyjnego obliczania objętości zagłębień w dolinach marsjańskich oraz ilości wody niezbędnej do wyrzeźbienia z czasem tych dolin w procesie erozji. Większość sieci dolin ma ponad 3 miliardy lat.

Nasze najostrożniejsze szacunki wskazują, że globalna objętość sieci dolin na Marsie i ilość wody niezbędnej do ich stworzenia jest co najmniej dziesięciokrotnie większa od wcześniejszych szacunków – mówi Luo.

Wei Luo, profesor geografii na Northern Illinois University

Co ciekawe, nowe szacunki ilości wody niezbędnej do wyrzeźbienia dolin są o co najmniej cały rząd większe od objętości hipotetycznego oceanu i 4000 razy większe od objętości przestrzeni w dolinach.

Oznacza to, że woda musiała przechodzić przez system dolin na Marsie wielokrotnie, a do tego potrzebny jest duży, otwarty zbiornik wody lub ocean – dodaje Luo. Dlatego też wczesnego Marsa wyobrażam sobie takiego jak Ziemię teraz – oceany, jeziora, rzeki i opady deszczu.

Jednak wciąż brakuje sporego elementu tej układanki, ponieważ modele klimatu nie są w stanie odtworzyć klimatu na wczesnym Marsie wystarczająco ciepłego, aby mógł on promować aktywne cykle hydrologiczne.

Mars jest dużo dalej od Słońca niż Ziemia, a kiedy Słońce było młodsze, nie świeciło tak jasno jak dzisiaj. Dlatego też wciąż wiele musimy się dowiedzieć, aby znaleźć przekonujące dowody na istnienie na Marsie większej ilości wody.

Źródło: NIU