Przekrój przez równik niebieski przedstawiający radialne komponenty prędkości (w km/s). Niebieskie regiony opadają w naszą stronę, a czerwone się od nas oddalają. Galaktyki z głównej próbki galaktyki z przeglądu Sloan Digital Sky Survey nałożono w postaci czarnych punktów. Po środku wyraźnie widoczna jest opadająca dynamika Wielkiej Ściany Sloana, jednej z największych struktur obserwowalnego Wszechświata. Źródło: University of Portsmouth

Międzynarodowy zespół kosmologów stworzył nowe mapy dynamiki ciemnej materii we Wszechświecie.

Wykorzystując zaawansowane techniki modelowania, zespół badaczy przełożył rozkład galaktyk na szczegółową mapę strumieni i prędkości materii.

Badania prowadzili wiodący kosmologowie z Wielkiej Brytanii, Francji i Niemiec.

Dr Florent Leclercq z Instytutu Kosmologii i Grawitacji na Uniwersytecie w Portsmouth powiedział: „Ciemna materia to substancja o wciąż nieznanej naturze, która według naukowców stanowi 80% całkowitej masy Wszechświata. Z uwagi na fakt, że nie emituje o’na, ani nie oddziałuje ze światłem, jej rozkład i ewolucja nie mogą być bezpośrednio obserwowane.”

Naukowcy wykorzystali dane zebrane w latach 2000-2008 w ramach trójwymiarowego przeglądu Wszechświata o nazwie Sloan Digital Sky Survey (SDSS). W ramach przeglądu stworzono głębokie, wielobarwne zdjęcia jednej piątej nieba oraz zebrano widma ponad 900 000 galaktyk.

Nowe mapy ciemnej materii obejmują niebo północne do odległości 600 megaparseków, co oznacza obserwowanie obiektów kosmicznych oddalonych od nas o 2 miliardy lat.

W ramach prowadzonych badań naukowcy wykorzystali zestaw narzędzi analitycznych i bazowali na badaniach z 2015 roku, w których odtworzyli warunki wstępne opisujące pobliski Wszechświat.

Wyniki badań opublikowano w najnowszym wydaniu periodyku Journal of Cosmology and Astroparticle Physics.

Źródło: University of Portsmouth

Artykuł naukowy: http://dx.doi.org/10.1088/1475-7516/2017/06/049