Duża, niemal 400-metrowa planetoida Apophis wciąż znajduje się na liście potencjalnie niebezpiecznych obiektów zbliżających się do Ziemi (NEO, ang. Near-Earth Objects). Niemniej jednak najnowsze obliczenia wykonane przez astronomów z NASA Jet Propulsion Laboratory wskazują, że prawdopodobieństwo uderzenia planetoidy w Ziemię są niższe niż wcześniej szacowano.

„Nie możemy jeszcze wykluczyć możliwości zderzenia, ale obliczenia wskazują, że prawdopodobieństwo takiego spotkania wynosi tylko jeden na sto tysięcy w ciągu najbliższych 100 lat, co oczywiście oznacza bardzo niskie ryzyko”, mówi Paul Chodas, menedżer z JPL Center for Near Earth Object Studies w rozmowie z portalem Astrowatch.net.

Apophis, planetoida odkryta w 2004 roku przeleci w pobliżu Ziemi w piątek, 13 kwietnia 2029 roku. Wstepne obserwacje tej kosmicznej skały wskazywały na prawdopodobieństwo zderzenia z Ziemią wynoszące 1:36. Dodatkowy monitoring orbity Apophis pozwolił na wyeliminowanie tego ryzyka.

Niemniej jednak, Alberto Cellino z Obserwatorium w Turynie we Włoszech przyznał portalowi Astrowatch.net, że choć wyeliminowano ryzyko uderzenia w Ziemię w 2029 roku, nie możemy wciąż być pewni, że nie dojdzie do niego w późniejszym czasie. Zważając na fakt, że orbity obiektów NEO są chaotyczne, obiekt dzisiaj bezpieczny, może stać się potencjalnym zagrożeniem w przyszłości.

To właśnie dlatego astronomowie, tacy jak Chodas, podkreślają wagę prowadzenia szczegółowych obserwacji Apophis i jej stałego monitorowania w celu potwierdzania, że nadal nie stanowi dla nas żadnego zagrożenia.

„Apophis to z pewnością potencjalnie niebezpieczna planetoida. Tot właśnie dlatego jej orbita była tak szczegółowo badana. Z dużym prawdopodobieństwem możemy  stwierdzić, że dalsze pomiary wyeliminują także i tę możliwość (uderzenia z prawdopodobieństwem 1:100 000)”, mówi Chodas.

Astronomowie szacują, że 13 kwietnia 2029 roku Apophis minie Ziemię w odległości nie mniejszej niż 29 470 km. Podczas następnego zbliżenia, do którego dojdzie w kwietniu 2036 roku, planetoida przeleci znacznie dalej (ok. 49 milionów kilometrów).

Jak dotąd naukowcy odkryli 1803 potencjalnie niebezpieczne planetoidy (PHA, ang. potentially hazardous asteroids). Za PHA uznaje się obiekty o rozmiarach powyżej 100 metrów, które mogą zbliżyć się do Ziemi na odległość mniejszą niż 7,5 miliona kilometrów. Niemniej jednak, żadna ze znanych PHA nie znajduje się na kursie kolizyjnym z Ziemią.

Źródło: Astrowatch.net