12 październikaa w odległości 42 000 kilometrów od Ziemi przeleci niewielka planetoida o oznaczeniu 2012 TC4. To kosmiczne spotkanie z planetoidą TC4 wykorzystane zostanie przez obserwatorów planetid do sprawdzenia zdolności skoordynowanej międzynarodowej sieci ostrzegania przed planetoidami.

Rozmiary 2012 TC4 szacuje się na 15-30 metrów. Obliczona przez ekspertów orbita obiektu wskazuje, że planetoida nie stwarza zagrożenia zderzenia z Ziemią. Niemniej jednak, bliski przelot w pobliżu Ziemi jest doskonałą okazją do sprawdzenia możliwości rosnącej, globalnej sieci obserwacyjnej w zakresie komunikacji i koordynacji obserwacji optycznych i radarowych.

Planetoida została odkryta w ramach przeglądu Panoramic Survey Telescope and Rapid Response System (Pan-STARRS) na Hawajach w 2012 roku. W ramach tego programu naukowcy śledzą obiekty zbliżające się do Ziemi.  Niemniej jednak 2012 TC4 wyleciała poza zakres dostępny dla teleskopów śledzących planetoidy wkrótce po tym jak została odkryta.

W oparciu o obserwacje wykonane w 2012 roku, naukowcy przewidzieli, że obiekt ten powinien ponownie pojawić się w obiektywach teleskopów jesienią 2017 roku. Obserwatorzy z Europejskiej Agencji Kosmicznej i Europejskiego Obserwatorium Południowego jako pierwsi ponownie zaobserwowali 2012 TC4 pod koniec lipca br za pomocą jednego z 8-metrowych teleskopów. Od tego czasu obserwatorzy z całego świata śledzą ten obiekt stopniowo zbliżający się do Ziemi i dzielą się swoimi danymi obserwacyjnymi z Minor Planet Center.

Opisywany tu test tego co stało się globalnym systemem wczesnego ostrzegania prze uderzeniami planetidy to projekt wolontariuszy stworzony i zorganizowany przez obserwatorów finansowanych przez NASA oraz wspierany przez NASA Planetary Defense Coordination Officer (PDCO).

Jak tłumaczy Michael Kelley, naukowiec projektu oraz kierownik kampanii obserwacyjnej TC4 z ramienia PDCO „Obserwatorzy planetoid wykorzystują ten przelot do przetestowania światowej sieci wykrywania i śledzenia planetoid, dzięki czemu możemy sprawdzić naszą zdolność współpracy w odpowiedzi na odkrycie potencjalnie zagrażającej nam planetoidy”.

Aktualnie nie znamy ani jednej planetoidy, która może uderzyć w Ziemię w ciągu najbliższych 100 lat.

Źródło: NASA