Najnowsze badania wskazują, że 'Oumuamua, skalisty obiekt zidentyfikowany jako pierwsza potwierdzona planetoida międzygwiezdna, najprawdopodobniej pochodzi z układu dwóch gwiazd.

„To wprost niesamowite, że udało nam się teraz po raz pierwszy zaobserwować obiekt fizyczny spoza Układu Słonecznego” mówi główny autor opracowania, dr Alan Jackson z Centre for Planetary Sciences na Uniwersytecie Toronto Scarbourough w Ontario.

Układ podwójny to układ, w którym dwie gwiazdy krążą wokół wspólnego środka masy.

W ramach swoich najnowszych badań, których wyniki opublikowano w periodyku Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, Jackson wraz ze współpracownikami postanowił zbadać jak skutecznie układy podwójne wyrzucają w przestrzeń obiekty w swoim pobliżu. Oprócz tego badacze przyjrzeli się temu jak powszechne są układy podwójne w Galaktyce.

Naukowcy odkryli, że obiekty takie jak 'Oumuamua mają dużo większą szansę ucieczki w przestrzeń międzygwiezdną z układu podwójnego niż z otoczenia pojedynczej gwiazdy takiej jak Słońce. Co więcej, udało się także ustalić, że w przypadku układów podwójnych to właśnie skaliste obiekty takie jak planetoidy mają dużo większą szansę ucieczki niż obiekty lodowe.

„To naprawdę niesamowite, że pierwszy obiekt spoza układu słonecznego, jaki udało nam się dostrzec to planetoida, ponieważ kometę byłoby dużo łatwiej dostrzec, a Układ Słoneczny opuszcza znacznie więcej komet niż planetoid” mówi Jackson, który specjalizuje się w procesach powstawania planet i ewolucji układu słonecznego.

Po tym jak badacze ustalili, że układy podwójne bardzo wydajnie wyrzucają obiekty skaliste, i że takich obiektów musi być stosunkowo dużo, doszli do wniosku, że 'Oumuamua najprawdopodobniej pochodzi właśnie z układu podwójnego. Można także przyjąć, że obiekt ten pochodzi z układu, w którym znajduje się gorąca, bardzo masywna gwiazda, bowiem właśnie taki układ miałby większą liczbę skalistych obiektów do wyrzucenia.

Zespół badaczy przypuszcza także, że planetoida opuściła swój układ macierzysty na wczesnym etapie jego ewolucji.

'Oumuamua po raz pierwszy zauważono w Obserwatorium Haleakala na Hawajach w dniu 19 października 2017 roku. Przy promieniu około 200 metrów i prędkości 30 kilometrów na sekundę najbardziej zbliżyła się do Ziemi na odległość 33 milionów kilometrów.

Po pierwszej detekcji badacze byli przekonani, że to musi być kometa, jeden z niezliczonych obiektów lodowych, które zbliżając się do Słońca stopniowo uwalniają sporo gazu ze swojej powierzchni. Jednak obiekt ten nie wykazywał żadnej aktywności kometarnej na swojej drodze do Słońca, i szybko zmieniono jego klasyfikację na planetoidę, czyli obiekt skalisty.

Badacze szybko nabrali przekonania (na podstawie jego trajektorii i prędkości), że obiekt ten pochodzi spoza Układu Słonecznego. Mimośród orbity wynosi 1,2, co oznacza, że obiekt porusza się po otwartej orbicie hiperbolicznej – przy tak wysokiej prędkości, oznacza to, że nie jest to obiekt spętany okowami grawitacji Słońca. De facto, jak zauważa Jackson, orbita 'Oumuamua ma największy mimośród ze wszystkich obiektów obserwowanych w Układzie Słonecznym.

Źródło: RAS