Źródło: Lunar Reconnaissance Orbiter

By Radek Kosarzycki

Popularyzator astronomii. Redaktor w Spider's Web.