Zespół badaczy z Francji i USA stworzył symulację komputerową powstawania Układu Słonecznego skupiając się przy tym na Jowiszu i pochodzeniu jego księżyców. W swoim artykule, który pojawił się na serwerze arXiv grupa opisuje symulację, która wskazuje, że Saturn mógł odegrać istotną rolę w powstaniu największych księżyców Jowisza.

Większość naukowców zgadza się co do tego, że większość, jeżeli nie wszystkie, najmniejszych księżyców Jowisza dotarła do naszego układu planetarnego z zewnątrz. Z drugiej strony jego cztery największe księżyce – Ganimedes, Io, Kalisto i Europa – najprawdopodobniej powstały już w pobliżu swojej planety macierzystej – ale jak zauważają naukowcy, ta teoria wciąż jest niepełna. W jaki sposób mogły one powstać z pobliskiej materii, skoro Jowisz oczyścił tor swojego ruchu wokół Słońca grawitacyjnie przyciągając wszystko co napotkał na swojej drodze? Aby dowiedzieć się więcej i być może rozwiązać ten problem, naukowcy stworzyli symulację komputerową, która wskazuje jakie procesy mogły zachodzić na etapie formowania się Jowisza i innych bliskich mu planet.

Symulacja wskazuje, że Saturn mógł odegrać istotną rolę w powstaniu księżyców Jowisza zbliżając się do niego na tyle blisko, aby zaburzyć materię krążącą wokół Słońca na krawędziach ścieżki oczyszczonej przez Jowisza – sprawiając tym samym, że część materii z powrotem znalazła się w oczyszczonej przestrzeni. To właśnie ta materia mogła łączyć się ze sobą w cztery duże księżyce, jakie obserwujemy po dziś dzień.

Jeżeli dalsze badania potwierdzą wyniki tej symulacji, wnioski mogą mieć wpływ na badanie innych układów planetarnych – te, które składają się z wielu planet mogły bowiem doświadczać takich samych procesów. W tym przypadku naukowcy mogą chcieć dokładniej przyjrzeć się znajdującym się w nich większym planetom, aby sprawdzić czy posiadają one duże księżyce, które mogłyby posiadać na powierzchni warunki sprzyjające powstaniu życia.

Symulacja przedstawia możliwy scenariusz rozwoju czterech największych księżyców Jowisza, ale jak zauważają naukowcy, nie tłumaczy dlaczego owe księżyce złożone są z różnego rodzaju materii – logicznym bowiem wydaje się założenie, że powinny charakteryzować się podobnym składem chemicznym jeżeli powstały z mniej więcej tego samego zbioru skał, pyłu i gazu.

Źródło: phys.org