Credit: C. Veillet / Large Binocular Telescope Observatory

Naukowcy odkryli pierwszego znanego międzygwiezdnego imigranta w Układzie Słonecznym. Planetoida, obecnie przebywająca na orbicie Jowisza, jest pierwszą znaną nam planetoidą przechwyconą z innego układu planetarnego. Wyniki obserwacji obiektu opublikowano w periodyku Monthly  Notices of the Royal Astronomical Society: Letters.

Obiekt znany pod nazwą 'Oumuamua był ostatnim międzygwiezdnym przybyszem, który trafił na czołówki gazet w 2017 roku. Niemniej jednak to akurat był tylko turysta przelatujący przez nasz układ planetarny, podczas gdy nowa była egzoplanetoida – o chwytliwej nazwie (514107) 2015 BZ509 – to imigrant na stałe.

Wszystkie planety w Układzie Słonecznym oraz znaczna większość innych obiektów obiega Słońce w tym samym kierunku. Jednak 2015 BZ509 jest inna – porusza się w kierunku przeciwnym, tzw. ruchem wstecznym.

„Jak dotąd tajemnicą było dlaczego ta planetoida porusza się w kierunku przeciwnym do innych planet, szczególnie, że współdzieli orbitę z Jowiszem”, mówi dr Fathi Namouni, główny autor artykułu. „Gdyby 2015 BZ509 powstała w układzie słonecznym musiałaby poruszać się w tym samym kierunku co inne planety i planetoidy, kierunku przejętym od obłoku gazu i pyłu, z którego powstały”.

Niemniej jednak zespół badaczy przeprowadził symulacje mające na celu prześledzenie położenia 2015 BZ509 aż do początków Układu Słonecznego 4,5 miliarda la temu, kiedy to zakończyła się era formowania planet. Symulacje wskazują, że 2015 BZ509 zawsze poruszała się w ten sposób, a więc musiała zostać przechwycona z innego układu planetarnego.

Gwiezdny żłobek NGC 604 (NASA/HST), w którym gwiazdy znajdują się w niewielkich odległościach od siebie to dobre miejsce na wymianę planetoid między poszczególnymi układami planetarnymi. Planetoida (514107) 2015 BZ 509 opuściła swój macierzysty układ planetarny i osiedliła się na orbicie wokół Słońca. Źródło: NASA/Hubble Heritage Team (AURA/STScI)

„Imigracja planetoid z innych układów planetarnych jest możliwa, bowiem Słońce powstało w ciasno upakowanej gromadzie gwiazd, w której każda gwiazda miała swoje planety i planetoidy”, mówi dr Helena Morais, członkini zespołu badawczego.

„Bliskość innych gwiazd oraz oddziaływania grawitacyjne między planetami umożliwiają tym układom wzajemne przyciąganie, wyrzucanie i przechwycanie planetoid”.

Odkrycie pierwszego stałego imigranta w Układzie Słonecznym ma istotne wpływ na nasze badania procesów formowania planet, ewolucji naszego układu planetarnego oraz początków życia.

Zrozumienie kiedy i jak dokładnie 2015 BZ509 osiedliła się w Układzie Słonecznym dostarczy nam informacji o gromadzie, w której powstało Słońce oraz o potencjale wzbogacenia naszego wczesnego otczenia w elementy niezbędne do powstania życia na Ziemi.

Źródło: RAS