Rozkład liniowych pasm na powierzchni Dione i Rei. Na ilustracji przedstawiono rozkład liniowych pasm (zielony), promieni od kraterów (różowy) oraz potencjalnych liniowych pasm (pomarańczowy).
A. Globalny rozkład liniowych pasm, promieni od kraterów i potencjalnych liniowych pasm na Dione. B. Szczegółowy obraz liniowego pasma (zaznaczone zielonymi strzałkami) na Dione. C. Globalny rozkład potencjalnych liniowych pasm na Rei. D. Szczególowy obraz potencjalnego liniowego pasma.
Credit: (A) Basemap from Roatsch et al. 2008, B. Zdjęcie nr N1649318802. (C) Basemap from Roatsch et al, 2012. (D) Zdjęcie nr N1673420688.

Tajemnicze proste, jasne pasma zostały odkryte na powierzchni Dione, jednego z księżyców Saturna – wskazują wyniki uzyskane przez Alexa Patthoffa z Planetary Science Institute.

Owe tajemnicze liniowe najprawdopodobniej są wynikiem kształtowania na powierzchni materii pochodzącej z pierścieni Saturna, przelatujących w pobliżu komet lub dzielących z Dione orbitę Heleny i Polideukesa.

„Ślady zachowane w liniowych pasmach mają wpływ na ewolucję orbit oraz procesy uderzeniowe w układzie Saturna” mówi Patthoff. „Ponadto oddziaływania powierzchni Dione z egzogeniczną materią mają wpływ na jego przyjazność dla życia oraz dostarczają nam dowodów na dostarczanie składników, które mogą przyczyniać się do powstawania przyjaznych dla życia oceanów.”

Patthoff oraz Emily S. Martin z Center for Earth and Planetary Studies w National Air and Space Museum są współautorkami nowego artykułu pt. „Mysterious linear features across Saturn’s moon Dione”, który ukazał się w periodyku Geophysical Research Letters. Badacze analizowali zdjęcia z sondy Cassini, które ukazały im podobne struktury także na księżycu Rea.

Liniowe pasma na Dione są zazwyczaj długie (10 do setek kilometrów), wąskie (szerokość mniej niż 5 kilometrów) i jaśniejsze od otoczenia. ułożone są równolegle względem siebie, wydają się leżeć na innych strukturach i nie ma na nie wpływu topografia, co wskazuje, że są to jedne z najmłodszych obszarów na Dione.

„Ich umiejscowienie, równoległość wzglęem równika oraz liniowość nie przypominają niczego innego w Układzie Słoneczny. Jeżeli ich źródło jest egzogeniczne, może to być jeszcze jeden sposób dostarczania świeżej materii na Dione. Owa materia z kolei może mieć daleko idące skutki dla potencjału biologicznego oceanu podpowierzchniowego Dione”.

Źródło: PSI