Źródło: ESA

Dzięki całej flocie sond kosmicznych obserwujących Wszechświat w całym spektrum promieniowania elektromagnetycznego – od mikrofal po promieniowanie gamma – Europejska Agencja Kosmiczna (ESA) od dekad znajduje się w czołówce badaczy przestrzeni kosmicznej. Owe misje pozwalają astronomom odpowiadać na najważniejsze pytania nauki dotyczące początków i ewolucji Wszechświat, od wczesnych początków przez gwiazdy, po galaktyki obserwowane dzisiaj.

Dzięki temu, że obiekty kosmiczne świecą jasno w jednej lub w kilku częściach widma, nasze sondy kosmiczne badają szeroką paletę procesów zachodzących we wszechświecie – od planet Układu Słonecznego po egzoplanety krążące wokół innych gwiazd, od cyklu życia gwiazd po ich ruch przez galaktykę i poza nią, od czarnych dziur i aktywnych galaktyk aż po reliktowe promieniowanie będące pozostałością po Wielkim Wybuchu.

Przyszłość astronomii zmierza w stronę łączenia obserwacji promieniowania elektromagnetycznego z obserwacjami fal grawitacyjnych, które są niczym dźwięk dodany do filmu niemego składającego się tylko z obrazów.

Powyższa grafika przedstawia obecny stan misji astronomicznych realizowanych przez ESA, włącznie z misjami realizowanymi wspólnie z innymi podmiotami, potencjalne przyszłe misje (np. JAXA/NASA Xrism oraz chińska sonda Einstein) oraz koncepcje przyszłych misji (np. dwie kandydatki na misję – Spica oraz Theseus).

To portfolio przeszłych, obecnych i przyszłych misji wskazuje na wagę długoterminowego planowania w realizacji misji podejmujących próbę odpowiedzi na fundamentalne pytania nauki. Warto zauważyć, że badaczka miliarda gwiazd, sonda Gaia została zaproponowana w latach dziewięćdziesiątych XX wieku, a dopiero teraz przynosi nam wartościowe informacje. Dlatego należy już planować co chcemy obserwować za dwadzieścia czy trzydzieści lat.

Daty przedstawione na grafice określają datę startu i zakończenia misji, a w przypadku misji planowanych – planowaną datę startu (stan na luty 2019 roku).

Źródło: ESA