Badania prowadzone przez naukowców z ANU na polach magnetycznych planet dowiodły,że większość planet odkrywanych w innych układach planetarnych raczej nie sprzyja życiu tak bardzo jak Ziemia.

Rośliny i zwierzęta nie przetrwałyby na Ziemi bez wody. Sama siła pola magnetycznego Ziemi pomaga utrzymać wodę w stanie ciekłym na powierzchni naszej niebieskiej planety, dzięki czemu życie ma szansę się tutaj rozwijać.

Naukowcy z ANU Research School of Astronomy and Astrophysics stworzyli model pola magnetycznego egzoplanet i odkryli, że bardzo mało z nich posiada pole magnetyczne tak silne jak Ziemia.

Badacze doszli do wniosku, że techniki odkrywania egzoplanet rozmiarami przypominających Ziemię pozwalają na odkrywanie wolno rotujących planet związanych pływowo ze swoimi gwiazdami macierzystymi zupełnie tak jak Księżyc związany jest z Ziemią.

Główna autorka opracowania Sarah McIntyre mówi, że silne pola magnetyczne mogą okazać się niezbędne, aby wilgotne planety skaliste sprzyjały powstawaniu życia.

„Pole magnetyczne wydaje się odgrywać kluczową rolę w sprzyjaniu życiu, dlatego też chciałam sprawdzić jak pole magnetyczne Ziemi wygląda na tle pól magnetycznych innych potencjalnie przyjaznych planet” dodaje.

McIntyre twierdzi, że silne pole magnetyczne Ziemi najprawdopodobniej odgrywało ważną rolę w ochronie atmosfery przed wiatrem słonecznym i utrzymywaniu planety wilgotną i przyjazną dla życia.

„Wenus i Mars mają słabe pola magnetyczne i nie sprzyjają powstawaniu życia, podczas gdy pole magnetyczne Ziemi jest silne i planeta tym samym jest przyjazna dla życia. Odkryliśmy, że większość już odkrytych egzoplanet charakteryzuje się bardzo słabym polem magnetycznym, zatem powinien to być istotny czynnik w poszukiwaniach planet potencjalnie sprzyjających powstawaniu życia” dodaje.

Prof. Charley Lineweaver dodaje, że naukowcy odkryli w ostatniej dekadzie całe setki skalistych egzoplanet.

„Czy którakolwiek z tych planet posiada wodę na swojej powierzchni? Czy jest tam życie? Aby odpowiedzieć na te pytania postanowiliśmy stworzyć modele ich pól magnetycznych. Silne pola magnetyczne mogą chronić i utrzymywać wilgotną powierzchnię planety w sposób, do jakiego słabe pole magnetyczne nie jest zdolne”.

Prof. Michael Ireland przyznaje, że w poszukiwaniach życia we wszechświecie należy skupić się na poszukiwaniu planet skalistych z silnymi polami magnetycznymi.

Wyniki badań opublikowano online w periodyku Monthly Notices of the Royal Astronomical Society.

Źródło: RAS