.

Należący do Europejskiego Obserwatorium Południowego teleskop VISTA wykonał rewelacyjne zdjęcie Wielkiego Obłoku Magellana (LMC), jednej z najbliższych nam galaktyk. VISTA bada tę galaktykę jak i Mały Obłok Magellana (SMC) niezwykle szczegółowo. W ramach prowadzonych badań naukowcy mogą obserwować ogromną liczbę gwiazd, przez co mogą badać ewolucję gwiazd, dynamikę galaktyki i gwiazdy zmienne.

Wielki Obłok Magellana jest jedną z najbliższych nam galaktyk, oddaloną jedynie o 163 000 lat świetlnych od Ziemi. Wraz z Małym Obłokiem Magellana jest to jedna z najbliższych nam karłowatych galaktyk satelitarnych. LMC jest domem dla wielu różnych zagęszczeń gwiazd, a tym samym stanowi idealne laboratorium dla astronomów badających procesy kształtujące galaktyki.

VISTA obserwuje obie galaktyki od ponad dziesięciu lat. Zaprezentowane dzisiaj zdjęcie stanowi wynik jednego z wielu przeglądów nieba zrealizowanych za pomocą tego teleskopu. Głównym celem przeglądu VISTA Magellanmic Clouds (VMC) Survey było stworzenie mapy historii formowania się gwiazd w Wielkim i Małym Obłoku Magellana, jak również trójwymiarowej mapy całej galaktyki.

Teleskop VISTA był niezbędny do stworzenia tego zdjęcia ponieważ obserwuje niebo w bliskiej podczerwieni. Dzięki temu może zaglądać w obłoki pyłu, które przesłaniają niektóre części galaktyki. Owe obłoki blokują dużą część promieniowania widzialnego, ale nie stanowią przeszkody dla dłuższych fal promieniowania, jakie obserwuje teleskop VISTA. Dzięki temu na zdjęciu powyżej możemy wyraźnie obserwować znacznie więcej pojedynczych gwiazd zamieszkujących centrum galaktyki. Astronomowie przeanalizowali około 10 milionów pojedynczych gwiazd w Wielkim Obłoku Magellana, określając ich wiek za pomocą najnowszych modeli ewolucji gwiazd.

Niektóre ciekawsze obszary Wielkiego Obłoku Magellana.

Od tysięcy lat Obłoki Magellana fascynowały mieszkańców półkuli południowej, ale pozostawały nieznane dla mieszkańców półkuli północnej. Dzisiaj noszą one imie podróżnika Ferdinanda Magellana, który 500 lat temu rozpoczął próbę okrążenia Ziemi. Zapiski jakie przywiózł ze swojej podróży przybliżyły europejczykom wiele miejsc i rzeczy, o których nigdy wcześniej nie słyszeli.

Źródło: ESO