Wizja artystyczna przedstawiająca Proxima b

Zifan Lin, naukowiec z Uniwersytetu Cornell opracował wysokiej rozdzielczości modele widmowe i scenariusze poszukiwania życia na dwóch najbliższych egzoplanetach, które potencjalnie mogą posiadać życie: Proxima b, krążącej w ekosferze najbliższej nam gwiazdy Proxima Centauri, oraz Trappist-1e, jednej z trzech przypominających Ziemię planet krążących wokół gwiazdy Trappist-1.

Artykuł, którego współautorem jest prof. Lisa Kaltenegger z Instytutu Carla Sagana, opublikowano w periodyku Monthly Notices of the Royal Astronomical Society.

„Aby sprawdzić czy mamy oznaki życia na innych planetach, bardzo ważne jest zrozumienie oznak życia, która możemy potencjalnie dostrzec w widmie promieniowania otrzymywanego z takich planet” mówi Lin. „Życie na egzoplanetach może odpowiadać za powstawanie charakterystycznych kombinacji cząsteczek w ich atmosferach – a to właśnie je możemy uznać za oznaki życia dostrzegalne w widmach takich planet”.

„W najbliższej przyszłości będziemy mieli możliwość obserwowania atmosfer tych planet za pomocą nowych teleskopów naziemnych, które pozwolą nam badać panujący na nich klimat, a być może także pozwolą nam dostrzec biologię na ich powierzchni” dodaje.

W poszukiwaniach planet sprzyjających powstawaniu życia, karły typu M są szczególnie interesujące dla astronomów, ponieważ nasze lokalne otoczenie jest pełne takich gwiazd. Odpowiadają one za 75% naszego bliskiego otoczenia gwiezdnego.

Jak dotąd astronomowie odkryli w Drodze Mlecznej ponad 4000 egzoplanet, z których część krąży w ekosferze swojej gwiazdy, czyli w obszarze, w którym potencjalnie powinny panować warunki sprzyjające powstaniu życia.

Do badania atmosfer tych planet naukowcy potrzebują dużych teleskopów następnej generacji, takich jak Ekstremalnie Duży Teleskop (ELT), który aktualnie budowany jest na pustyni Atakama w Chile, a który wejdzie do użytku w 2025 roku. Naukowcy będą wtedy w stanie skierować ten potężny okular – niemal idealne zwierciadło główne wielkości połowy boiska – zarówno na Proxima b, jak i Trappist-1e. Teleskop ten będzie miał 250 razy większą zdolność zbierania światła niż Kosmiczny Teleskop Hubble’a.

Lin oraz Kaltenegger twierdzą, że wysokiej rozdzielczości spektrografy z ELT będą w stanie dostrzec wodę, metan i tlen na Proxima b oraz Trappist-1e, jeżeli w jakikolwiek sposób te planety przypominają naszą własną bladoniebieską kropkę.

Korzystając z nowych naziemnych teleskopów astronomowie będą w stanie bezpośrednio obserwować Proxima b, co będzie stanowiło przełom w badaniach tego pobliskiego świata.

„Zakładając, że te planety mogą przypominać młodą lub obecną Ziemię, o podobnej lub zdegenerowanej atmosferze, Zifan stworzył bazę danych śladów widmowych dla tych planet, którą można wykorzystać do poszukiwania oznak życia, jeżeli jakiekolwiek się tam znajduje” mówi Kaltenegger. „Stworzyliśmy swego rodzaju szablon do poszukiwania życia na tych planetach”.

Źródło: Cornell University