Share

Szybkie błyski radiowe od dawna zastanawiają, ale teraz odkryto jeden cykliczny

Źródło: cmu.edu

Szybkie błyski radiowe (FRB, ang. Fast Radio Bursts) to niezwykle krótkie, trwające kilka milisekund sygnały radiowe z przestrzeni kosmicznej. Pierwszy taki sygnał zarejestrowano w 2007 roku. Głównym problemem w tym przypadku jest fakt, że nie wiadomo gdzie i kiedy taki sygnał się pojawi, a to niezwykle utrudnia ich badanie.

Teraz jednak badacze odkryli jeden sygnał, który zdaje się powracać cyklicznie co 16 dni….

Czytaj więcej na portalu Spider’s Web.

Popularyzator astronomii. Kulturalny cham. Od 2015 r. codziennie pisze i mówi o kosmosie na Pulsie Kosmosu. Od 2020 r. pisze o kosmosie także na najlepszym polskim portalu technologicznym Spider's Web.

You may also like...