Źródło: cmu.edu

Szybkie błyski radiowe (FRB, ang. Fast Radio Bursts) to niezwykle krótkie, trwające kilka milisekund sygnały radiowe z przestrzeni kosmicznej. Pierwszy taki sygnał zarejestrowano w 2007 roku. Głównym problemem w tym przypadku jest fakt, że nie wiadomo gdzie i kiedy taki sygnał się pojawi, a to niezwykle utrudnia ich badanie.

Teraz jednak badacze odkryli jeden sygnał, który zdaje się powracać cyklicznie co 16 dni….

Czytaj więcej na portalu Spider’s Web.