Gwiazdozbiry #009: O szybkich błyskach radiowych oraz ostatni raz o SpaceX (na jakiś czas)

Radek Kosarzycki

Popularyzator astronomii. Kulturalny cham. Od 2015 r. codziennie pisze i mówi o kosmosie na Pulsie Kosmosu. Od 2020 r. pisze o kosmosie także na najlepszym polskim portalu technologicznym Spider's Web.