Dwudziesta czwarta z kolei próbka pobrana przez łazik Perseverance dostarcza nam zupełnie nowych informacji o kraterze Jezero oraz o jeziorze, które mogło go kiedyś wypełniać aż po brzegi.

  Analiza przeprowadzona przez instrumenty znajdujące się na pokładzie łazika Perseverance wskazuje, że najnowsza próbka pobrana za pomocą wiertła znajdującego się na pokładzie łazika przez długi czas znajdowała się w kontakcie z wodą w odległej przeszłości. Możliwe, że była obmywana przez wodę na dawnej marsjańskiej plaży. Próbka została pobrana 11 marca.

  Naukowcy przyznają, że właśnie na odkrycie takich skał liczyli wybierając jako cel misji krater Jezero. Prawie wszystkie minerały znajdujące się w próbce powstały w wodzie. Co więcej, na Ziemi minerały związane przez wodę często dobrze wyłapują i chronią dawny materiał organiczny oraz biosygnatury. W efekcie próbka ta może nam powiedzieć wiele o warunkach klimatycznych panujących na Marsie, gdy skała ta powstawała.

  Uważa się, że obecność tych konkretnych minerałów dobrze wróży próbom uzyskania materiału zawierającego ślady dawnego środowiska panującego na Marsie miliardy lat temu. Oczywiście do tego potrzeba jeszcze, aby NASA i ESA zrealizowały misję Mars Sample Return, w której próbki zebrane przez łazik Perseverance zostaną wysłane na Ziemię.

  Szczyt Bunsena, bo tak nazywa się owa skała na cześć charakterystycznego punktu w Parku Yellowstone, to skała o wymiarach 1,7 metra na 1 metr dumnie wznosząca się nad otoczenie. Naukowcy są także żywo zainteresowani jedną z jej pionowych ścian, która oferuje rzut oka na przekrój skały.

  Przed pobraniem próbki zespół Perseverance przeskanował skałę za pomocą spektrometrów SuperCam i spektrometru rentgenowskiego PIXL (Planetary Instrument for X-ray Lithochemistry). Następnie łazik wykorzystał wirnik na końcu swojego robotycznego ramienia do zeszlifowania fragmentu powierzchni i ponownie przeskanował skałę. Wyniki: Wygląda na to, że Szczyt Bunsena składa się z około 75% ziaren węglanów scalonych prawie czystą krzemionką.

  „Krzemionka i węglany wydają się mikrokrystaliczne. Oznacza to, że mogły one wychwycić i przechować ślady istnienia drobnoustrojów, jeżeli takie faktycznie na Marsie kiedyś istniały”

  – powiedziała Sandra Siljestström, naukowiec zajmujący się projektem Perseverance ze Szwedzkiego Instytutu Badawczego (RISE) w Sztokholmie.

  „To sprawia, że ​​ta próbka świetnie nadaje się do badań biosygnatur, jeśli zostanie przetransportowana na Ziemię. Co więcej, próbka może być jednym ze starszych rdzeni zebranych do tej pory przez Perseverance, a to jest ważne, ponieważ Mars na początku swojej historii był w najlepszym stanie do zamieszkania”. Potencjalne biosygnatury to substancje lub struktury, które mogą dowodzić istnienia w przeszłości życia na Marsie.”

  „Nadal badamy krawędź krateru i zbieramy dane, ale dotychczasowe wyniki potwierdzają naszą hipotezę, że skały powstały tutaj wzdłuż brzegów starożytnego jeziora” – powiedziała Briony Horgan, naukowiec zajmujący się projektem Perseverance z Purdue University w West Lafayette w stanie Indiana.

  Łazik kieruje się w stronę najbardziej na zachód wysuniętej części Margin Unit. Zespół naukowców chce tam zbadać „Jasnego Anioła” u podstawy krateru Jezero. Struktura ta może zapewnić pierwsze spotkanie ze znacznie starszymi skałami, które tworzą krawędź krateru. Po zakończeniu eksploracji Jasnego Anioła Perseverance rozpocznie kilkumiesięczną wspinaczkę na szczyt krawędzi krateru.