HR8799e

  • Instrument GRAVITY przesuwa granice obrazowania egzoplanet

    Instrument GRAVITY zainstalowany na interferometrze VLTI (Very Large Telescope Interferometer) wykonał pierwsze bezpośrednie obserwacje egzoplanety wykorzystując do tego interferometrię w zakresie optycznym. Dzięki zastosowanej metodzie możliwe było obserwowanie złożonej atmosfery pełnej chmur żelaza i krzemianów wirujących w rozległych układach burzowych. W ten sam sposób będzie można zbadać także wiele innych znanych już egzoplanet. Dzisiaj w… Continue reading