Anomalie chemiczne w niewielkiej gromadzie kulistej NGC 6362

Naukowcy od lat uważają, że gromady kuliste składają się z gwiazd, które powstały z tej samej materii, a zatem charakteryzują się identycznym, początkowym składem...