Tag: Rozbłyski słoneczne

Dekada pracy obserwatorium słonecznego Hinode

Dekada pracy obserwatorium słonecznego Hinode

Od momentu startu 22 września 2006 roku, kosmiczne obserwatorium Hinode realizowane wspólnie przez Japan Aerospace Exploration Agency (JAXA) oraz NASA obserwuje Słońce niemal bezustannie, dostarczając nam cennych informacji tak o Słońcu jak i innych obiektów Wszechświata. “Słońce jest przerażające i zachwycające, to także najlepsze laboratorium fizyczne w Układzie Słonecznym,” mówi […]

IRIS obserwuje deszcz plazmy na powierzchni Słońca

IRIS obserwuje deszcz plazmy na powierzchni Słońca

24 lipca 2016 roku spektrograf IRIS (ang. Inteface Region Imaging Spectrograph) zarejestrował rozbłysk słoneczny: gwałtowny błysk jasnego światła na krawędzi tarczy Słońca widoczny na początku poniższego filmu. Rozbłyski słoneczne to silne eksplozje promieniowania, w których uwalniane są olbrzymie ilości energii magnetycznej ogrzewającej atmosferę Słońca prowadzące do emisji energetycznych cząstek w przestrzeń kosmiczną. […]

Moment fazy maksymalnej rozbłysku klasy M6.7 / Credits - NASA/SDO/Goddard

Rozbłysk klasy M6.7 z grupy 2529 (18.04.2016)

Osiemnastego kwietnia grupa 2529 wyemitowała rozbłysk klasy M6.7. To najsilniejszy rozbłysk w tym roku.   Rok 2016 to czas wyraźnego spadku aktywności słonecznej. W styczniu i lutym Słońce wyemitowało łącznie tylko pięć rozbłysków dolnych stanów klasy M. W marcu i przez pierwszą połowę kwietnia nie zarejestrowano żadnego silniejszego rozbłysku. Sytuacja […]

20 lat sukcesów obserwatorium SOHO

20 lat sukcesów obserwatorium SOHO

Mimo 20 lat w przestrzeni kosmicznej obserwatorium SOHO (Solar and Heliospheric Observatory) wciąż działa bez zarzutu. Pierwotnie wysłana w przestrzeń kosmiczną w 1995 roku do badania Słońca i jego wpływu na cały Układ Słoneczny, sonda SOHO zrewolucjonizowała tą dziedzinę nauki określaną mianem heliofizyki stając się podstawą prawie 5000 publikacji naukowych. […]