Tag: tlen na Marsie

Łazik Curiosity badający formację Kimberley w kraterze Gale na Marsie. Przed łazikiem widoczne są dwa otwory wywiercone przez instrument do pobierania próbek i kilka  ciemniejszych punktów, które zostały oczyszczone z pyłu. Źródło: MSSS/JPL/NASA

Łazik Curiosity odkrywa dowody na dużo więcej tlenu w dawnej atmosferze Marsa

Odkrycie tlenków manganu w marsjańskich skałach może nam powiedzieć jak bardzo Mars przypominał Ziemię w toku swojej ewolucji. Nowy artykuł opublikowany w periodyku Geophysical Research Letters ujawnia, że łazik Curiosity zaobserwował duże poziomy stężenia tlenków manganu w skałach marsjańskich – co może wskazywać na to, że w atmosferze Marsa w przeszłości […]

Widmo tlenu [O I] zarejestrowanego przez SOFIA/GREAT nałożone na zdjęcie Marsa wykonane przez sondę MAVEN. Ilość tlenu atomowego obliczona na podstawie danych z obserwatorium SOFIA równa jest połowie oczekiwanej wartości. Źródło: SOFIA/GREAT, widmo: NASA/DLR/USRA/DSI/MPIfR/GREAT Consortium/MPIfS/Rezac et al. 2015. Zdjęcie Marsa: NASA/MAVEN

Latające obserwatorium wykrywa tlen atomowy w atmosferze Marsa

Instrument zainstalowany na pokładzie obserwatorium SOFIA (Stratospheric Observatory for Infrared Astronomy) wykrył tlen atomowy w atmosferze Marsa po raz pierwszy od 40 lat. Atomy tlenu zostały wykryte w górnych warstwach marsjańskiej atmosfery zwanych ogólnie mezosferą. Tlen atomowy wpływa na procesu ucieczki innych gazów z atmosfery Marsa i dlatego też ma […]