fig5-scale_of_452_system

Wczorajsza konferencja NASA dotycząca odkrycia przez teleskop Kepler planety o oznaczeniu Kepler 452b pobudziła wyobraźnię prasy, która do końca chyba nie chciała usłyszeć wszystkiego, a tylko to co jest ciekawe i spowoduje kolejne kliknięcia na stronie.

Przeglądając informacje przedstawiane przez główne media można odnieść wrażenie, że poszukiwania alternatywnej planety dla Ziemian właśnie się zakończyły – mamy Ziemię 2.0. Zatem poniżej przedstawię troszeczkę inny odbiór konferencji – tym razem uwzględniający te mniej sensacyjne czynniki, o których też mówiono podczas tej konferencji.

Według informacji przekazanych przez NASA „Kepler-452b ma średnicę 60% większą od Ziemi i uważana jest za planetę rozmiaru super-Ziemi. Mimo, że jej masa i skład nie jest jeszcze określona, wcześniejsze badania sugerują, że planety rozmiaru Kepler-452b mogą być planetami skalistymi…. Mimo, że Kepler 452b jest większy od Ziemi, jego okres orbitalny wynoszący 385 dni jest tylko 5% dłuższy od ziemskiego. Planeta znajduje się 5 procent dalej od gwiazdy macierzystej niż Ziemia od Słońca. Wiek gwiazdy Kepler-452b to 6 miliardów lat, 1.5 miliarda więcej niż Słońca, temperatura porównywalna do Słońca, 20% większa jasność i 10% większa średnica….”

Podczas sesji Q&A naukowcy misji Kepler Jon Jenkins (NASA) oraz Jeff Coughlin (SETI Institute) przekazali także dodatkowe informacje o swojej pracy nad opracowaniem wyników badań. Jenkins wspomniał że odkrywcy Kepler-452b współpracowali z geologiem planetarnym nad opracowaniem rozsądnego opisu potencjalnej charakterystyki planety. Uważają, że prawdopodobnie planeta jest skalista, ale nie można tego powiedzieć z całą pewnością. Jeden z reporterów zapytał w jaki sposób stworzyli opis planety „zważając na fakt, że mamy tak mało informacji o niej.” Jenkins odpowiedział, że szansa na to, że planeta jest skalista „jest delikatnie większa niż 50%”.

Kolejny reporter o sposób określenia wieku gwiazdy i planety na 6 miliardów lat. Jenkins odpowiedział, że wiek został oszacowany na podstawie modeli ewolucji gwiazd. Dla gorących gwiazd takich jak gwiazda macierzysta dla Kepler-452b, niepewność wieku jest większa. Zatem dla tego układu planetarnego wiek można określić na 6 +/- 2 mld lat.

Kolejni dziennikarze pytali naukowców „dlaczego ta planeta dzisiaj wyróżnia się jako najbliższy kuzyn” Ziemi oraz czy planeta „byłaby w stanie utrzymać życie na swojej powierzchni.” Jenkins odpowiedział, że jest to planeta najbardziej podobna do Ziemi z dotychczas odkrytych. Jeszcze ktoś inny spytał jak określono masę planety. Jenkins odpowiedział „Nie sądzę, abyśmy kiedykolwiek mogli zmierzyć masę Kepler-452b. Ta planeta jest za mała, aby możliwe były bezpośrednie pomiary jej masy. Nasze szacunki (5 mas Ziemi) opierają się na masach i rozkładzie innych znanych egzoplanet.”

(Według informacji prasowej o Kepler-452b przekazanej przez McDonald Observatory na University of Texas „dane z teleskopu Kepler zawierają stosunek rozmiaru potencjalnej planety do rozmiaru gwiazdy, a nie bezwzględny rozmiar którejkolwiek z nich.” Zauważa także, że ” przy promieniu równym 1.5 promienia Ziemi jest na granicy przejścia między głównie skalistymi planetami a planetami zawierającymi więcej związków lotnych, lodów….co sprawia, że Kepler-452b może być mini-lodowym olbrzymem… nie wiemy zatem czy jest to duża planeta skalista czy mini-Neptun.”)

————–

Na podstawie opinii Dyrektora ds. komunikowania nauki w National Institute of Aerospace (USA).