newhorizonskboencounter

NASA wybrała potencjalny, następny cel dla sondy New Horizons, która 14. lipca przeleciała w pobliżu Plutona i Charona! Kolejnym celem sondy będzie niewielki obiekt Pasa Kuipera (KBO) znany pod nazwą 2014 MU69 znajdujący się około 1.5 miliarda kilometrów za Plutonem.

Ten odległy KBO jest jednym z dwóch zidentyfikowanych obiektów, które uznano za potencjalny cel i jedynym, który zespół misji New Horizons zaproponował jako kolejny cel. Mimo, że NASA wybrała 2014 MU69 jako kolejny cel sondy, zgodnie z procedurami agencja musi przeprowadzić szczegółową ocenę przedsięwzięcia przed oficjalnym zatwierdzeniem wydłużenia misji.

„Nawet teraz gdy sonda New Horizons oddala się od Plutona i podąża w kierunku Pasa Kuipera, a dane z przelotu są bezustannie przesyłane na Ziemię, czekamy już na kolejny cel misji tego międzyplanetarnego podróżnika,”  mówi John Grunsfeld, astronauta i dyrektor NASA Science Mission Directorate w siedzibie agencji w Waszyngtonie.

nh-kbo-path

Podobnie do wszystkich innych misji NASA, które osiągnęły swój główny cel naukowy i starają się o wykonanie dodatkowej nauki, zespół New Horizons musi napisać kolejny wniosek do agencji o dodatkowe fundusze na misję do obiektu Pasa Kuipera. Taki wniosek – planowany na 2016 rok – będzie poddany ocenie przez niezależny zespół ekspertów zanim NASA zezwoli na realizację misji.

Wczesny wybór celu był bardzo istotny, bowiem zespół musi skierować sondę New Horizons w kierunku obiektu jeszcze w tym roku, aby dolecieć do celu z odpowiednimi zapasami paliwa. New Horizons wykona serię czterech manewrów pod koniec października i na początku listopada, aby ustawić tor lotu w kierunku 2014 MU69 – nazwanego przez zespół PT1 (Potential Target 1) – do którego może dolecieć 1. stycznia 2019 roku. Jakiekolwiek opóźnienie wykonania manewrów zmuszałoby do zużycia większej ilości paliwa i podniesienia ryzyka misji.

„Obiekt 2014 MU69 to doskonały wybór, bowiem reprezentuje bardzo stare obiekty Pasa Kuipera, które powstały tam gdzie wciąż przebywają,”  mówi Alan Stern – główny naukowiec misji New Horizons z Boulder, Colorado. „Co więcej, dotarcie do tego obiektu wymaga mniejszej ilości paliwa niż do innych potencjalnych obiektów, a dzięki temu zostaje więcej paliwa na przelot i wykonanie dodatkowych badań.”

New Horizons to misja, której głównym celem był przelot przez układ Plutona i zbadanie dodatkowego obiektu Pasa Kuipera. Sonda ma na pokładzie zapasy hydrazyny niezbędne do wykonania przelotu w pobliżu KBO; systemy komunikacji są zdolne do komunikowania się z Ziemią z odległości dużo większych niż odległość Plutona, system zasilania może pracować jeszcze przez wiele lat, a instrumenty naukowe zostały zaprojektowane do sprawnego działania w warunkach oświetlenia znacznie gorszych niż te, które wystąpią podczas przelotu w pobliżu 2014 MU69.

Znalezienie odpowiedniego obiektu KBO, który mógł być celem sondy okazało się trudnym zadaniem. Poszukiwania obiektu rozpoczęły się w 2011 roku i wykorzystano do nich jedne z największych naziemnych teleskopów optycznych. Zespół New Horizons znalazł kilkanaście obiektów KBO, jednak żaden w nich nie znajdował się w zasięgu sondy.

Dopiero latem 2014 roku Kosmiczny Teleskop Hubble’a dostrzegł pięć obiektów, z których wybrano dwa, do których można było skierować sondę. Naukowcy oszacowali, że PT1 ma średnicę ok. 45 kilometrów, jest dziesięciokrotnie większy i 1000-krotnie masywniejszy od typowych komet, takich jak cel obecnej sondy Rosetta.

W przeciwieństwie do planetoid, obiekty Pasa Kuipera były tylko nieznacznie ogrzewane przez Słońce i uważa się, że reprezentują dobrze zachowane, głęboko zmrożone próbki materii z czasów formowania się Układu Słonecznego 4.6 miliarda lat temu.

Źródło: JHUAPL