460974677_640

Za powstanie największych kanałów powodziowych w Układzie Słonecznym około 3.2 mld lat temu odpowiadają gigantyczne erupcje wód gruntowych. Choć przez wiele lat uważano, że powstały przez uwolnienie wody z globalnego zwierciadła wód podziemnych, badania prowadzone przez J. Alexisa P. Rodrigueza z Planetary Science Institute dowodzą, że ich źródłem  są regionalne depozyty osadów i lodu datowane na 3.65 mld lat temu.

„Powodzie naprawdopodobniej powstały wskutek procesów regionalnych, a nie globalnych” – mówi Rodriguez, główny autor opracowania, które opublikowano w Nature’s Scientific Reports. „Sedymentacja osadów z rzek oraz stopione lodowce wypełniły olbrzymie kaniony znajdujące się poniżej pierwotnego oceanu na nizinach północnych. To właśnie woda zachowana w tych osadach mogła później spowodować wielkie powodzie, których skutki możemy obserwować do dzisiaj.”

Czytaj dalej: http://www.urania.edu.pl/wiadomosci/procesy-regionalne-doprowadzily-poteznych-powodzi-na-marsie-1805.html

By Radek Kosarzycki

Redaktor naczelny Pulsu Kosmosu oraz Focus.pl. Miłośnik psów