marspanorama

Część ciemnego piaskowca znajdującego się na obszarze badanym przez łazik marsjański Curiosity ma teksturę oraz nachylone podłoże charakterystyczne dla depozytów powstałych tak samo jak wydmy, a następnie skamieniałych.

W sieci opublikowano właśnie zdjęcie panoramiczne wykonane za pomocą aparatu Mastcam zainstalowanego na pokładzie łazika, które przedstawia pasmo skały tego typu.

Wspomniane wypiętrzenie piaskowca — element warstwy geologicznej, którą zespół naukowców z zespołu Curiosity nazywa jednostką Stimson — jest przykładem struktury zwanej wielkoskalowym przekątnym warstwowaniem. Naukowcy sądzą, że są to depozyty wydm piaskowych uformowane przez wiatr. Podobne skamieniałe wydmy piaskowe występują powszechnie na amerykańskim Południu. Geometria i orientacja warstwowania przekątnego ujawnia informacje o kierunkach wiatru, który utworzył te wydmy.

Jednostka Stimson przykrywa warstwę mułowca powstałego na dnie jeziora. Curiosity stopniowo bada co raz to wyższe i młodsze warstwy Mount Sharp, poczynając od mułowca u podstawy wzgórza. Szuka dowodów potwierdzających zmiany środowiska, do których dochodziło w przeszłości.

1-marspanorama

Kilkanaście pojedynczych zdjęć wykonanych za pomocą Mastcam, które złożyły się na to zdjęcie panoramiczne zostało wykonanych 27. sierpnia 2015 roku. Łazik Curiosity w kolejnych dwóch tygodniach przejechał około 94 metry w kierunku południowym. Wypiętrzenia piaskowca Stimson wciąż znajdują się w zasięgu łazika, a naukowcy planują wykorzystać pojazd do zgromadzenia i analizy próbki piaskowca Stimson w bieżącym miesiącu.

Łazik Curiosity pracuje na Marsie od początku sierpnia 2012 roku. W ubiegłym roku dotarł do podstawy wzgórza Mount Sharp po roku wypełnionym badaniami wypiętrzeń zlokalizowanych blisko miejsca lądowania.

Źródło: JPL/phys.org