whatkindsofs

Odkrywając co raz więcej planet krążących wokół innych niż Słońce gwiazd, astronomowie próbują zorientować się jakie typy planet mogą powstawać wokół różnych rodzajów gwiazd. Tego typu informacje mogą znacznie przyspieszyć proces poszukiwania kolejnych planet oraz lepiej zrozumieć historię formowania się naszego własnego Układu Słonecznego.

Gdy gwiazda jest młoda otoczona jest rotującym dyskiem gazu i pyłu, z którego tworzą się planety. Generalnie zakłada się, że skład chemiczny gwiazdy w jakiś sposób wpływa na skład chemiczny planet krążących wokół niej. W rzeczy samej, wcześniejsze badania wskazywały, że gazowe olbrzymy tworzą się wokół gwiazd bogatych w żelazo. Jednak nowsze wyniki zaczęły wskazywać, że mniejsze planety nie wymagają do powstania tak wysokiej zawartości żelaza w gwieździe.

Nowe prace zespołu w składzie którego znalazła się m.in. Johanna Teske (Carnegie) rozszerzyły zakres badań poprzez zmierzenie szerokiej palety pierwiastków. Okazało się, że gwiazdy wokół których krążą planety skaliste rozmiarem przypominające Ziemię przypominają składem chemicznym gwiazdy przy których krążą planety wielkości Neptuna, oraz te przy których nie ma żadnych planet. Nie przypominają natomiast gwiazd, wokół których krążą gazowe olbrzymy.

Zespół poddał analizie obfitość 19 różnych pierwiastków odkrytych w siedmiu gwiazdach, wokół których krąży co najmniej jedna planeta skalista podobna do Ziemi. Wyniki prac zespołu wskazują, że małe planety skaliste takie jak Ziemia nie występują częściej wokół gwiazd bogatych w pierwiastki takie jak żelazo i krzem. Wynik ten wydaje się zaskakujący zważając na fakt, że żelazo i krzem to najobfitsze pierwiastki w planetach skalistych.

Czytaj dalej na portalu Urania.