pond

Sonda New Horizons wyśledziła kilka obiektów na powierzchni Plutona, które dowodzą istnienia miliony czy miliardy lat temu (dzięki dużo wyższemu ciśnieniu atmosfery Plutona i cieplejszym warunkom na powierzchni) ciekłych substancji, które mogły płynąć po powierzchni tego odległego globu.

„Oprócz tego byłego jeziora (na zdjęciu), widzimy pozostałości po kanałach, w których także mogły płynąć ciekłe substancje w przeszłości Plutona,” mówi Alan Stern, główny badacz misji New Horizons i główny autor artykułu naukowego.

Przedstawiony na zdjęciu obiekt wydaje się być zamarzniętym jeziorem kiedyś ciekłego azotu, znajdującym się w pasmie górskim na północ od obszaru nieformalnie zwanego Sputnik Planum. Zdjęcie wykonano za pomocą kamery Long Range Reconnaissance Imager (LORRI) zainstalowanej na pokładzie sondy New Horizons, podczas przelotu w pobliżu planety, do którego doszło 14 lipca 2015 roku. Zdjęcie przedstawia szczegóły o średnicy min. 130 metrów. W najszerszym punkcie jezioro rozciąga się na 30 kilometrów.

Źródło: NASA/JHUAPL/SwRI