Venus_Express_aerobraking

ESA opublikowała ciekawe dane z końcowego etapu misji Venus Express. Wynika z nich, iż pewne rejony atmosfery Wenus mają temperaturę wynoszącą zaledwie minus 157 Celsjusza.

styczniu 2015 roku zakończyła się misja Venus Express, kierowanej przez Europejską Agencję Kosmiczną (ESA). Misja sondy krążącej wokół drugiej planety od Słońca rozpoczęła się w kwietniu 2006 roku. Długi okres przebywania na orbicie Wenus pozwolił na detekcję wielu ciekawych szczegółów dotyczących planety i jej grubej atmosfery. Jednym z nich jest możliwa detekcja wciąż aktywnych wulkanów na powierzchni Wenus.

Po ponad roku od zakończenia misji ESA opublikowała ostatni zestaw danych z końcowych faz lotu. Publikacja nastąpiła na łamach prestiżowego czasopisma naukowego Nature Physics i była wynikiem prac dużego zespołu naukowców pod przewodnictwem Ingo Müller-Wodarg’a z Imperial College London.

W ostatnich miesiącach lotu Venus Express schodziła na coraz niższą orbitę wokół Wenus, dzięki czemu instrumenty sondy miały szansę „posmakować” atmosferę planety. Przeloty odbywały się także nad obszarami polarnymi Wenus, dotychczas słabo poznanymi. Sonda wykonała nad nimi kilka przelotów na wysokości 130-140 km. Były to pierwsze bezpośrednie pomiary tych rejonów atmosfery Wenus.

Pomiary z wykorzystaniem instrumentu SPICAV (SPectroscopy for the Investigation of the Characteristics of the Atmosphere of Venus) wykazały, że polarne obszary atmosfery Wenus mają temperaturę wynoszącą minus 157 stopni. Jest to wartość o około 70 stopni niższa od wcześniejszych założeń. Jest to również wartość niższa od tej występującej w ziemskiej atmosferze (a ściślej, w jej warstwie o nazwie mezosfera), w której najniższe temperatury wynoszą około minus 145 stopni.

Ponadto, gęstość atmosfery Wenus na wysokości 130-140 km jest o 22-40% niższa od wcześniejszych założeń. Uczeni uważają, że niższa gęstość atmosfery w regionach polarnych może mieć związek z kierunkiem wiatrów oraz obecnością fal atmosferycznych. Takie zachowania atmosfery Wenus są podobne do tych zaobserwowanych w atmosferze naszej planety.

Wokół Wenus krąży obecnie japońska sonda Akatsuki. Od połowy kwietnia tego roku sonda Akatsuki wypełnia swoją podstawową misję naukową, która powinna trwać przez dwa lata.

Źródło: Kosmonauta.net