NASA Innovative Advanced Concepts (NIAC) / Źródło: NASA
NASA Innovative Advanced Concepts (NIAC) / Źródło: NASA
Amerykańska agencja NASA wyselekcjonowała 13 małych projektów przygotowawczych o dużym potencjale. Zakres badań tych projektów jest bardzo szeroki.
Oprócz najbardziej znanych dużych programów i projektów, w których technologie zwykle są dość “konserwatywne”, NASA finansuje także bardziej ambitne i ryzykowne projekty. Niektóre z takich szans technologicznych są identyfikowane i rozwijane w ramach programu o nazwie NASA Innovative Advanced Concepts (NIAC). Projekty w ramach NIAC są finansowane od 2011 roku.NIAC zwykle finansuje ambitne projekty w dwóch fazach, zanim rozwinięte technologie będą gotowe do zintegrowania z innymi projektami (np. nowa misja satelitarna). Pierwsza faza to studia wykonalności, które trwają około 9 miesięcy. Następnie, w drugiej fazie w ciągu około 2 lat rozwijane są koncepcje technologiczne.

Na początku kwietnia NASA ogłosiła trzynaście projektów pierwszej fazy, które będą finansowane w ramach NIAC. Należą do nich:

Light Weight Multifunctional Planetary Probe for Extreme Environment Exploration and Locomotion,
Venus Interior Probe Using In-situ Power and Propulsion,
Project RAMA: Reconstituting Asteroids into Mechanical Automata,
Molecular Composition Analysis of Distant Targets,
Brane Craft,
Stellar Echo Imaging of Exoplanets,
Mars Molniya Orbit Atmospheric Resource Mining,
Journey to the Center of Icy Moons,
E-Glider: Active Electrostatic Flight for Airless Body Exploration, Marco Quadrelli,
Urban bio-mining meets printable electronics: end-to-end at destination biological recycling and reprinting,
Automaton Rover for Extreme Environments,
Fusion-Enabled Pluto Orbiter and Lander,
NIMPH – Nano Icy Moons Propellant Harvester.

Szczegóły dotyczące wybranych projektów można zobaczyć na poniższej stronie:https://www.nasa.gov/feature/niac-2016-phase-i-selections

Te projekty są zarówno związane z eksploracją Układu Słonecznego (zarówno planet, jak i mniejszych obiektów), jak i elektroniki oraz obliczeń do wielu różnych zastosowań. Powyżej wybrane projekty charakteryzują się dużym ryzykiem i z pewnością długim czasem realizacji od koncepcji nawet do pierwszego prototypu. Z drugiej strony – bez właśnie takich prób definicji i stworzenia nowych technologii poszerzanie obecności człowieka w Układzie Słonecznym może być bardzo trudne, jeśli niewykonalne.

Źródło: Kosmonauta.net