Powyższe wideo opublikowane przez NASA Goddard Space Flight Center przedstawiające potężny rozbłysk słoneczny pokazuje do czego zdolne jest nasze Słońce.

Na 2-minutowym filmie widać rozbłysk, do którego doszło 7 czerwca 2011 roku – wyraźnie widać erupcję, która po chwili pokrywa znaczną część powierzchni Słońca.

7 czerwca 2011 roku doszło do średniej wielkości rozbłysku klasy M-2, jak i do spektakularnego koronalnego wyrzutu masy (CME, ang. coronal mass ejection). Potężny obłok materii wzniósł się nad powierzchnię po czym opadł na niemal połowę powierzchni Słońca.

Źródło: NASA/redorbit

By Radek Kosarzycki

Popularyzator astronomii. Redaktor w Spider's Web.