pia20920

Powyższe zdjęcie gromady galaktyk Abell 2744 znanej także jako Gromada Pandora, zostało wykonane za pomocą Kosmicznego Teleskopu Spitzer. Grawitacja tej gromady galaktyk jest na tyle silna, że działa ona jak soczewka powiększająca obraz bardziej odległych galaktyk tła. Zjawisko to znane jest jako soczewkowanie grawitacyjne.

Rozmyte plamy na powyższym zdjęciu wykonanym za pomocą Spitzera to masywne galaktyki znajdujące się w centrum gromady, jednak teraz astronomowie będą dokładnie analizować te zdjęcia w poszukiwaniu delikatnych, świetlnych łuków powstałych wskutek soczewkowania przez gromadę światła bardziej odległych galaktyk.

Na powyższym zdjęciu promieniowanie zarejestrowane przez instrumenty Spitzera pracujące w podczerwieni zabarwiono na niebiesko na długości 3,6 mikronów i na zielono na długości 4.5 mikronów.

Źródło: NASA/JPL-Caltech