Dione
Dione

Powyższe zdjęcie wykonane przez sondę Cassini odkrywa przed nami niesamowitą przeszłość Dione – jednego z wielu księżyców Saturna. Na jego powierzchni widzimy mieszankę różnego rodzaju form tektonicznych widocznych tu jako jasne linie, oraz kraterów impaktowych – widocznych jako okręgi rozrzucone po całej powierzchni księżyca.

Uskoki tektoniczne mówią nam wiele o tym jak Dione (księżyc o średnicy 1123 kilometrów) przechodził przez okresy ogrzewania i ochładzania od czasów powstania. Dzięki tego typu strukturom na powierzchni naukowcy są w stanie prześledzić przeszłość tego księżyca. Kratery uderzeniowe stanowią zapis uderzeń mniejszych ciał w powierzchnię Dione – one z kolei mówią nam o środowisku, w którym Dione poruszała się w swojej historii.

Zdjęcie zostało wykonane 11. kwietnia 2015 roku w zakresie widzialnym za pomocą kamery wąsko-kątowej zainstalowanej na pokładzie sondy Cassini.

Zdjęcie wykonano z odległości około 110 000 kilometrów od Dione przy kącie fazowym 28 stopni. Skala zdjęcia to 660 metrów/piksel na powierzchni księżyca

Źródło: NASA