Jak dane z kosmosu mogą pomóc w rozwiązaniu istotnych problemów współczesnego świata?

Szukasz 24-godzinnej przygody? Interesują Cię zagadnienia związane z danymi satelitarnymi i ich przetwarzaniem? Jesteś chętny do spędzenia czasu ze specjalistami wysokiego szczebla z sektora kosmicznego, biznesu i nauki? Jeśli Twoja odpowiedź brzmi TAK! przyjdź i dołącz do weekendowego hackathonu EOVation, który odbędzie się 22-23 kwietnia w Warszawie.

Wydarzenie organizowane jest w ramach międzynarodowego projektu Europejskiej Agencji Kosmicznej EO ClimLab, którego celem jest budowa i rozwój platformy analitycznej danych klimatycznych wspierającej tworzenie innowacyjnych produktów i usług będących odpowiedzią na zmiany klimatyczne. Hackathon EOVation Warsaw ma zachęcić i zaktywizować studentów, startupy oraz ludzi biznesu do działania i tworzenia rozwiązań wyzwań społecznych oraz biznesowych poświęconych zmianom klimatu. Inicjatywa wspierana jest przez Instytut na rzecz Ekorozwoju, Narodową Agencję Poszanowania Energii, Mazowiecką Agencję Energetyczną, UNEP/GRID oraz Climate  KIC.

Wykorzystanie gier networkingowych do nauki o zmianach klimatu i strategiach adaptacji, tworzenie aplikacji mobilnych dla użytkowników z różnych sektorów oraz tworzenie serwisów klimatycznych odpowiadających na lokalne problemy związane ze zmianami klimatu – oto przykładowe wyzwania stojące przed uczestnikami 24-godzinnego hackathonu EOVation Warsaw” – mówi Iuliia Strotska, Manager Innowacji Projektu EO ClimLab.

Organizatorami wydarzenia są: firma Kapitech jako partner projektu Europejskiej Agencji Kosmicznej EO ClimLab oraz innowacyjna przestrzeń do pracy wspólnej Brain Embassy – w ramach cyklu warsztatów „BE Involved”.

W Brain Embassy uważamy, że najbardziej innowacyjne pomysły powstają wtedy, gdy pracują nad nimi ludzie z odmiennych branż. Dlatego też jesteśmy otwarci na wszelkie projekty, wykorzystujące siłę różnych umysłów. Tym razem, wraz z EO Climlab, organizujemy 24-godzinne warsztaty, których uczestnicy będą zaangażowani w realizację 13-ego z 17 celów zrównoważonego rozwoju ONZ – Akcje klimatyczne. Chcemy szczególnie wesprzeć wyzwania związane z poprawą jakości powietrza w Warszawie. Zespół, który podejmie wyzwanie z tej grupy i najciekawiej na nie odpowie zaprosimy do rozwijania projektu w naszej przestrzeni przez okres jednego miesiąca.” – wyjaśnia Kasia Wojnar, Program Manager w Brain Embassy.

Planowana liczba uczestników to 50 osób. W trakcie trwania wydarzenia organizatorzy zapewniają: dostęp do platformy EO ClimLab, której integratorem jest Integrated Solutions oraz Orange Polska, szkolenia z wykorzystania danych satelitarnych, pomoc ekspertów z kluczowych firm na rynku polskim, ekspertów z Europejskiej Agencji Kosmicznej, wsparcie ekspertów z branży, kontakt z firmami.

Na najlepsze zespoły czekają atrakcyjne nagrody!

————————————————————————————————————————————-

KAPITECH, która jest organizatorem hackaton EOVation Warsaw, jest firmą inżynierską specjalizującą się w zarządzaniu innowacjami w sektorze biznesu i konsultingu kosmicznego. Dzięki 20-letniemu doświadczeniu firma opracowała uniwersalne podejście do instytucji publicznych i firm prywatnych, które pozwala na efektywne wsparcie rozwoju ich innowacyjności w sektorze kosmicznym. Głównym celem firmy Kapitech jest podnoszenie poziomu konkurencyjności lokalnych podmiotów, wraz ze wsparciem rozwoju terytorialnego poprzez realizację innowacyjnych projektów technologicznych. Regularnie uczestnicząc w projektach Komisji Europejskiej oraz ESA, Kapitech podnosi poziom współpracy i transferu technologii pomiędzy biznesem a jednostkami badawczymi.

BRAIN EMBASSY, w którym będzie się odbywał hackaton EOVation Warsaw, jest pierwszym biurem co-creatingowym w Polsce. To innowacyjna przestrzeń biurowa, zaprojektowana w taki sposób, aby wspierać naturalne powstawanie społeczności, twórczą współpracę między jej członkami oraz rozwój kreatywnych pomysłów. Różnorodność zaaranżowanych miejsc do pracy zachęca do ruchu i kreatywności. Płynne przenikanie się stref dedykowanych spotkaniom w nieformalnej atmosferze, tworzy miejsce, które w pełni zaspokaja potrzeby różnorodnych aktywności i stwarza możliwości  wysoce efektywnej i twórczej pracy.

 

Szczegóły hackathonu EOVation Warsaw:

Termin: 22-23 kwietnia 2017 r. (sobota – niedziela)

Miejsce: Brain Embassy, Adgar Park West, Al. Jerozolimskie 181B, 5. piętro

Rejestracja i szczegółowa agenda: eoclimlab.eu/eovation-warsaw-2017-2

Termin rejestracji: 18 marca – 19 kwietnia

Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest rejestracja na stronie wydarzenia, zaakceptowanie i przestrzeganie Regulaminu Hackathonu. Udział w Hackathonie jest bezpłatny. O przyjęciu do konkursu decyduje zespół organizatorów.

Więcej informacji na temat wydarzenia: eoclimlab.eu/eovation-warsaw-2017-2/

www.facebook.com/EoVationWarsaw/?fref=ts