Powyższa animacja została wykonana przez Roba Haarsma w Blenderze z 41 zdjęć wykonanych kamerami nawigacyjnymi łazika Curiosity. Film podąża śladami łazika podczas jego podróży wzdłuż krawędzi Basenu Bridger w okresie między sol 1094 a sol 1108.

Following Curiosity from Captain Video on Vimeo.